08.01.2019

16.01 muuseumitund 7a ja 7b klassi õpilastele.

16.01  kell 10:45 toimub  7A ja 7B klassi õpilastele  muuseumitund "SÕLTUV VÕI SÕLTUMATU"

Uues mõtteainet pakkuvas muuseumitunnis tegelevad õpilased uimastite (sh alkoholi ja tubaka) kasutamise problemaatikaga. Kaardistatakse ja uuritakse lähemalt põhjuseid, miks noored uimasteid kasutavad ning rühmatööna analüüsivad õpilased proovimise, tarvitamise ja kuritarvitamise tagajärgi. Lähemalt tutvutakse sõltuvuse kujunemise ja mõjudega närvisüsteemile, õpilased mõistavad ja toovad ka ise välja riske, mida katsetused erinevate narkootiliste ainetega kaasa toovad.

Iga õpilane saab tunnis töölehe, mille abil kaardistab enda tunded ning tunnete seose käitumise ja uimastite kasutamisega. Ühtlasi toovad õpilased välja peamised ärevuse ja pingete tekitajad, arutledes kas uimastite tarvitamine pingete maandajana on jätkusuutlik ja mõistlik lahendus.

Muuseumitunni sisu ja tegevused on kooskõlas Tervise Arengu Instituudi ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) uimastiennetuse strateegiatega.

 Tunnid toimuvat Eesti Tervishoiumuuseumis.

Uudise rubriigid: