18.04.2018

17.04.2018 Toimus lahtine tegevus osalise keelekümblus rühmas!

Õpetaja Taissia Dmitrijeva viis läbi avatud õppetegevuse 5-7 aastaste osalise keelekümbluse Meelespealill rühma lastega. Tegevuse külastas SA Innove Keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson ja Tallinna õpetajad. Avatud õppetegevus toimus ülelinnalise alushariduse aineühenduse töökogemusliku õppepäeva raames. Külalistele oli näidatud hommikuring, õppemängud ja kunstitegevused rühmas. Tegevused olid korraldatud ja läbiviidud väga heal tasemel. SA Innove spetsialist Kadri Peterson ja külalised jäid tegevusega väga väga rahul! Suur tänu Taissiale hea, südamliku ja aktiivse töö eest!