15.07.2021

2020-2021 õppeaasta projektitegevus

2020/21 õppeaasta põhisuund on Hoiame ja armastame Eesti loodust.
Soovime tõsta laste teadlikkust keskkonna- ja loodushoiust, toetada nende loomulikku huvi ja uudishimu ümbritseva keskkonna tundmaõppimisel ning aidata paremini mõista looduse ja keskkonnahoiu vajadust. Looduses tegutsedes anname lastele vahetu võimaluse saada eakohaseid teadmisi ja kogemusi  loodusest: taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest ja väärtustest nagu loodushoid, sõprus, abivalmidus.

Üldeesmärgid:

  1. Anda lastele võimalus tutvuda looduse mitmekesisusega läbi enda kogemuse.
  2. Jätkata aktiivset õuesõpet.
  3. Anda lastele teadmisi keskkonda säästva käitumise kohta.
  4. Arendada lugupidamist nii elus kui eluta looduse vastu.

Lõiming: keel ja kõne, kunst, mina ja keskkond, matemaatika, liikumine, muusika, eesti keel
kui teine keel.
Koostöö: rühmaõpetajad, muusika-, liikumis- ja eesti keele õpetaja, lapsevanemad, Eesti
Loodusmuuseum, Lehola Keskkonnahariduskeskus.

Aastateemast ja üldistest eesmärkidest lähtudes viisid kõik rühmad läbi õppeaasta kestva
projekti. Projektide teemad valisid rühmad ise ja tegevused arutati läbi lapsevanemate ja
lastega (suuremates rühmades).

Rühmaprojektidega saab tutvuda siin: 
- Marjake "Леснички"
-
 Lepatriinu "Eesti soo"
- Kelluke "Kastanipuu"
- Päevalill "Putukad"
- Päikesekiir "Konnad"
- Võilill "Ökotoit"
- Mesilased "Keskkonnd - katsed ja uuringud"