10.05.2022

22. mail on Nõmmel ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike esemete kogumisring

22. mail on Nõmme elanikel taaskord võimalus kodumajapidamisse tekkinud ohtlikest jäätmetest mugavalt, tasuta ja keskkonda säästvalt vabaneda. Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi Epler & Lorenz AS-ile taaskasutuseks ja materjalidena ringlusesse ning seeläbi ei satu nad olmejäätmete hulka või loodusesse. Lisaks tavapärastele peatumispaikadele lisandub kevadel mitmeid uusi peatumispaiku, mis on graafikus märgistatud sõnaga „uus“.

Lisaks ohtlikele jäätmetele saab esmakordselt sama kogumisringi täistundidel ära anda oma üleliigseks muutunud terveid ja korralikke esemeid, mis võiksid kellelegi teisele veel kasulikud olla. Kasutuskõlblike esemeid koguv auto peatub koos ohtlike jäätmeid vastu võtva autoga täistundidele jäävates peatuspunktides (peatuskohad tähistatud graafikus sümboliga).

Suuremaid kasutuskõlblikke esemeid nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, jalgrattad ja töökorras koduseadmed (nt külmikud, pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta. Need on võimalik viia Paljassaare jäätmejaamas asuvasse korduskasutusruumi või MTÜ Uuskasutuskeskuse poodidesse. Kogumisringi käigus kokku kogutud esemed antakse üle MTÜ-le Uuskasutuskeskus, kes esemed uuele ringile suunavad.

Ohtlike ja kasutuskõlblike esemete kogumisring 22. mai 2022_page-0001.jpg

Kogumisringe korraldab Tallinna Strateegiakeskus. Lisainfo: www.tallinn.ee/kogumisringid või telefonilt 640 4131. 

Uudise rubriigid: