30.04.2021

3. maist võivad kooli minna 1.-4. klassid ja lõpuklassid

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega lubatakse lisaks algklassidele alates 3. maist kontaktõppele ka 9. ja 12. klasside õpilased ning kutseõppeasutuste õpilased, kes peavad tänavu sooritama riigieksameid. Õppetööd tuleb läbi viia kõiki ohutusreegleid järgides.

https://www.hm.ee/et/uudised/3-maist-voivad-kooli-minna-ka-lopuklassid