01.12.2017

30. novembri Tallinna linnavolikogu korralisel istungil läbisid esimese lugemise Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve ja Tallinna linna 2018. aasta eela

„Tallinna linna 2018. aasta eelarvega on tagatud selle aasta sügisest alguse saanud suuremate muutuste jätkumine nagu tasuta toit lasteaialastele ja gümnasistidele,“ ütles Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Hariduses on jätkuvalt prioriteediks lasteaedade ja koolide võrgu korrastamine ning haridusasutuste hoonete renoveerimine ja kaasajastamine. Täiendavad vahendid on ette nähtud haridustöötajate ja tugispetsialistide palgatõusuks alates 1. jaanuar 2018, kirjeldas Kõlvart eelarve osa, mis puudutab pealinna hariduselu.

„Noorsootöö valdkonnas on oodatud muutus, et 2018. aasta 1. jaanuarist on kavas kehtestada linna noorsootöötajate palga alammääraks 900 €,“ märkis Kõlvart.

 

Linnavolikogu esimees nimetas sotsiaalhoolekande valdkonda, mille peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike gruppide sotsiaalne toimetulek. „Selleks suurendame 2018. aastal eakate pensionilisa määra seniselt 76,70 eurolt 100 eurole aastas,“ ütles Kõlvart.

 

Kultuurivaldkonnas on samuti kavandatud 1. jaanuarist 2018 linna kultuuriasutuste töötajate palgavahendite kasv, milleks on ette nähtud 1 135 884 €, sealjuures tagatakse kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtöötasu kasv täistööaja korral 942 €-lt 1 150 €-le. Kultuurivaldkonna investeeringuteks kavandatakse 8 636 234 €. „Üks oodatud projekte kultuuriinvesteeringute osas on järgmisel aastal koostöös riigiga Tallinna Linnateatri kvartali väljaehitamise alustamine Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos Põrgulava laienduse I etapiga,“ lisas volikogu esimees.

 

Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 53 389 608 €. Kõlvart selgitas, et see hõlmab endas nii suuremaid projekte nagu Reidi tee, Haabersti ristmik, Gonsiori tänav kui ka tervet hulka väiksemaid projekte, kus rekonstrueeritakse ristmikke, ühistranspordipeatusi ja –radasid ning remonditakse sildu, viadukte ja kvartalisiseseid teid, rajatakse kergliiklusteid jpm.

 

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2018. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks 683 010 614 €, mis on 6 459 676 € ehk 1% enam kui 2017. aasta täpsustatud eelarves kavandatud.

Tallinna linna 2018. aasta tegevuskuludeks on kavandatud 549 100 526 €, mis on 6% enam kui 2017. aasta täpsustatud eelarves. Haridusvaldkonna kulud hõlmavad 32% tegevuskuludest (s.o linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavad kulud), olles ka sel aastal seega suurima osakaaluga.

 

Volikogu saatis Tallinna linna 2018. aasta eelarve teisele lugemisele 38 poolthäälega.

 

2017. aasta teise lisaeelarve puhul on tegemist linna 2017. aasta eelarves ette nähtud kulutuste korrigeerimisega ning ümberpaigutustega kavandatavates kulutustes, lähtudes eelarve üheksa kuu täitmise andmetest ja täpsustatud prognoosidest. Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 163 393 euro võrra. Lisaeelarve suunati teisele lugemisele 37 poolthäälega.

 

Linnavolikogus jätkub eelarve arutelu Tallinna linnavolikogu erakorralisel istungil 7. detsembril.