25.04.2021

#6 Gümnaasiumi kirjaõpetuse valikaine

Gümnaasiumi KIRJAÕPETUSE veebikursus keskendus joonis-ja fantaasiakirjadele. Kursus arendas õpilastes fantaasiat, käelisi oskusi ning disainmõtlemist.

Iga päev pakkus uue põneva teoreetilise teema, millele järgnes iseseisev kirjagraafiline töö.

  • Esmaspäeval uuriti plokk-kirja, kujundati oma nimi ning kodutööna valmis plokk-kirja tähe kompositsioon.
  • Teisipäeval uuriti kalligrammi, joonistati tähti kujundi sisse, linnaruumis otsiti tähekujulisi loodusobjekte, millest valmis fotokollaaž.
  • Kolmapäeval sai selgeks tüpograafia põhiolemus, valmis kollaaž trükise põhjal ning kodutööna fotoplakat või graffiti.
  • Neljapäev keskendus logole, visandati PG60 juubelilogo ning stiliseeriti loodusobjekti. Reedel katsetati omaloodud tähestiku kujundust.

Kursust juhendas Jüri Mäemat.
Valikkursusel tehtud töid on näha siit!