14.04.2016

6. mail 2016 toimub kolmas Eesti mängufilmikonverents

Eesti Filmitööstuse Klaster ja Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing koostöös Eesti Filmi Instituudi ning Tallinna Ülikooliga korraldavad 6. mail Tallinna Ülikooli kinos SuperNova kolmanda järjestikuse mängufilmikonverentsi “One-stop-shop: Tallinn filmitööstuse maailmakaardil”.

Käesoleval aastal on peamise teemana adresseeritud valdkonna vajadus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ja innovaatilisi lahendusi pakkuva filmitaristu ehk one-stop-shop tüüpi filmipaviljoni rajamise järele Tallinnasse. Rahvusvaheline fookus on seekord Taanil, kes väikeriigina on end ometi jõuliselt maailma filmitööstuse kaardile kirjutanud. Sarnaselt eelnevatele aastatele, on konverentsist osa võtma oodatud ka kõik filmisektori ja -välised ettevõtlikud inimesed, kellele läheb korda kodumaise filmi ja filmitööstuse käekäik.

Konverentsipäevale eelneb 5. mail toimuv valdkonnaülene workshop pealkirjaga “Growing a strong Estonian film industry - creating fun and well paid jobs”, mis toob kokku juhtfiguurid nii meie oma valdkonnast kui Eesti teistest filmitööstusega otsesemalt kokkupuutuvatest majandussektoritest, valdkondade arenduskeskustest ning munitsipaal- ja riiklikult tasandilt, et koos püüda sõnastada visioon, milliseks võiks järgnevate aastate jooksul kujuneda kohaliku filmisektori jõudsast kasvust ja rahvusvahelisest edust tulenev kasu erinevatele sektoritele. Workshopi viivad läbi Taani loomemajanduse vallas pikaaegse kogemusega koolitusspetsialist Anna Porse Nielsen ja Taani filmiprodutsent, Kopenhaageni regionaalse filmifondi üks rajajaid, Ulrik Bolt Jorgenson ning selle tulemusi kajastatakse ka järgmise päeva konverentsi programmis.

Konverentsi toetavad Tallinna linn ja Kultuurkapital.

Lisainfo:

Karin Reinberg-Šestakov
Eesti Filmitööstuse Klaster
Tel. 53 436 863
e-mail: karin@revolver.ee