28.04.2016

6. mail toimub kolmas Eesti mängufilmikonverents

Eesti Filmitööstuse Klaster ja Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing koostöös Eesti Filmi Instituudi ning Tallinna Ülikooliga korraldavad 6. mail Tallinna Ülikooli kinos SuperNova kolmanda järjestikuse mängufilmikonverentsi “One-stop-shop: Tallinn filmitööstuse maailmakaardil”.

Käesoleval aastal on filmikonverentsi pealkiri “One-stop-shop: Tallinn filmitööstuse maailmakaardil” ning selle peamise teemana adresseeritud valdkonna vajadus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ja innovaatilisi lahendusi pakkuva filmitaristu ehk one-stop-shop tüüpi filmipaviljoni rajamise järele Tallinnasse.... Rahvusvaheline fookus on seekord Taanil, kes väikeriigina end ometi jõuliselt maailma filmitööstuse kaardile kirjutanud on. Sarnaselt eelnevatele aastatele, on konverentsist osa võtma oodatud ka kõik filmisektori ja selle välised ettevõtlikud inimesed, kellele läheb korda kodumaise filmi ja filmitööstuse käekäik.

Konverentsile eelneb 5. mail toimuv valdkonnaülene workshop pealkirjaga “Growing a strong Estonian film industry – creating fun and well paid jobs”, mis toob kokku juhtfiguurid nii filmivaldkonnast kui Eesti teistest filmitööstusega otsesemalt kokkupuutuvatest majandussektoritest, valdkondade arenduskeskustest ning munitsipaal- ja riiklikult tasandilt, et koos püüda sõnastada visioon, milliseks võiks järgnevate aastate jooksul kujuneda kohaliku filmisektori jõudsast kasvust ja rahvusvahelisest edust tulenev kasu erinevatele sektoritele ning eelkõige mis võiks olla selle kasvu eelduseks. Workshopi viivad läbi Taani loomemajanduse vallas pikaaegse kogemusega koolitusspetsialist Anna Porse Nielsen ja Taani filmiprodutsent, Kopenhaageni regionaalse filmifondi üks rajajaid, Ulrik Bolt Jorgenson. Wokrshopi tulemusi kajastatakse ka järgmise päeva konverentsi programmis.

Üritust toetavad Tallinna linn, Kultuurkapital ja EAS läbi loomemajanduse tugistruktuuride toetusmeetme.

Konverentsile registreerumine: 
http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut/Mangufilmikonverentsi-2016 

Lisainfo:

Karin Reinberg
karin@revolver.ee 
mob 53436863
Eesti Filmitööstuse Klaster
ja Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing

Martin Ruus
ruusmartin@gmail.com 
mob 5252462
BFM