19.05.2021

A. H. Tammsaare tee 89 ehk ABC VI uuendamine

Sarnaselt Mustamäe elumajadega on poole sajandi vanuseks saanud elamukvartalitesse rajatud ABC-tüüpi kaubandus- ja teeninduskeskused. Konkreetsed tuleb järgnevalt juttu A. H. Tammsaare tee 89 ehk ABC VI uuendamisest.

Kui tüüpelamute vastupidamist ajahambale on uuritud ning koostatud tüüpprojektid, et need vähemalt teist samapalju vastu peaks, siis ABC-tüüpi kaubanduskeskustega on lugu teisti. Nende puhul ei ole küsimus isegi mitte niivõrd ehituslik, kuivõrd need on moraalselt vananenud. Rahvasuus kutsutakse neid pommiauguks, aga viisakamat kõnepruuki kasutades ei tasu neid enam renoveerida – nii arhitektuurilistel, majanduslike kui esteetilistel põhjustel tuleb otstarbekam need lammutada ning ehitada midagi kaasaegsemat.

Tõsi, inimesed suhtuvad uuendustesse erinevalt ja leidub ka neid, kes ootavad, millal ümberehitused muutuvad paratamatuks, aga sel on oma hind teistel põhjustel. Näiteks võib tuua nn Szolnoki keskuse allakäigu kuni see tondilossina riivas silma ja ootas aastaid paremat saatust …

Nüüd on kord ABC VI kätte jõudnud ja arendaja on olemas, kes sooviks ABC-6 asemele rajada midagi kaasaegsemat ja dokumentide vormistamine hakkab jõudma detailplaneeringu algatamiseni, mille osas linnaosavalitsus peab seisukoha võtma.

Detailplaneeringu algatamise ettepanekuga soovitakse A. H. Tammsaare tee 89 krundile kavandada kaasaegne hoonestus. Planeeringu koostamisega luuakse krundile selline hoonestus, mis looks täiendavaid kvaliteetseid äri- ja elamispindu mis kaasajastaks Mustamäe linnaruumi.

Täna on veel vara rääkida konkreetsetest parameetritest, mis ja kuhu tahetakse rajada – praegu on otsustamisel, kas selline uuendus on vajalik.
Head mustamäelased!

Andke teada, kuidas teie suhtute ABC VI uuendamisse, et teie seisukohti oleks vastava detailplaneeringu algatamisel võimalik arvesse võtta.

Enda arvamust saate vahetult avaldada Mustamäe Linnaosa Valitsuse välikontoris või linnaosa arhitektile
Margarita Lykke, tel: 645 7528,
e-post: margarita.lykke@tallinnlv.ee

Kaunist ja turvalist elukeskkonda soovides! 

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Uudise rubriigid: