03.11.2020

ACCESS projekti ekspertgrupi esimene kohtumine

ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele

Eelmisel nädalal toimus ERF Urbact programmi ACCESS projekti esimene ekspertgrupi kohtumine. Projekti eesmärk on välja töötada tegevuskava, mille rakendamisel paraneb linlastele kultuuri kättesaadavus. ACCESS projekti raames keskendutakse hetkel eelkõige Kopli asumile, kuid projekti tulemustest sündivat tegevuskava saab skaleerida ka teistele Tallinna linnaosadele. 

Oma nõu ja jõuga osalevad projekti ekspertgrupis loomevaldkonna eestvedajad ja ettevõtjad, kohalikud MTÜd ja elanikud ning töötajad erinevatest linnaasutustest, kes seisavad ühiselt projekti eduka täideviimise eest. Esimesel koostöö kohtumisel saadi omavahel rohkem tuttavaks ning jagati ülevaateid senistest tegemistest.

Töörühma kohtumisel tegi virtuaalsed avasõnad projekti juhtekspert, Rebekah Polding, Amsterdamist, edasi tutvustati ACCESS projekti eesmärke, tegevuskava ning oodatavaid tulemusi.
Ühiselt viidi läbi ka ajurünnak kaardistamaks peamisi probleeme, mida võib hetkel pidada sealses piirkonnas kultuuri levikut pigem pärssiva tegevusena. Peamised väljakutsed, milles täna nähakse probleemi on piirkondliku ühise inforuumi ning kultuuri ebapiisav kättesaadavus Kopli piirkonnas.

Et ka ekspertgrupi osalejad oleks kursis hetkeolukorraga Kopli asumis, sai kohtumine korraldatud sealse Põhjala tehase ruumides. Ekspertgrupis osalevad mitmed piirkondlikud ettevõtjad, loomevaldkondade eestvedajad, kohalikud elanikud ja vabaühendused ning lisaks ka erinevate linnaasutuste töötajad, sh Kultuuri-, Linnaplaneerimise-, Noorsoo-, Keskkonna- ja Kommunaalametist, Põhja Tallinna Valitsus ning välisprojektide kompetentsikeskusest.  Projektimeeskonnas osaleb Creativity Lab ekspert, Ragnar Siil. 

Järgmine ACCESS projekti kohtumine saab kõikide eelduste kohaselt toimuma juba jaanuaris 2021.

Access_ULG2.jpg

Projekti „ACCESS - Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele" juhtpartneriks on Amsterdami linn. Lisaks Tallinnale osalevad projektis veel Riia, Vilnius, Sofia, Dublin, London ja Lissabon. Projekti tegevuskava jõuab eduka lõpuni 2022. aasta sügiseks.

ACCESS projektist endast on võimalik rohkem lugeda siit.

ERDF_Urbact_ACCESS_logo.png