29.03.2018

ADAPTERi seminar "Kuidas liikuda Tööstus 4.0 suunas?"

4. aprill kell 10:00-13:00 TTÜ Mektory Tehnoloogiakoolis, Raja 15, Tallinn, ruum 108.

Seminaril saab teada:

  • Kuidas neljandast tööstusrevolutsioonist võitjana välja tulla?
  • Mis võiks olla ettevõtte esimesed sammud Tööstus 4.0 suunas liikumiseks?
  • Millised on vastavad arendusvõimalused Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste seas?
  • Kuidas finantseerida oma arendustegevusi?

Neile ja muudele küsimustele vastavad Eesti teadus- ja arendusasutuste ning EASi eksperdid. Ülikoolid ja TA asutused esitlevad erinevaid tehnoloogilisi lahendusi tööstuse uuele tasemele viimiseks ning EAS-i spetsialistid annavad ülevaate toetusmeetmetest, mis aitavad kaasa uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks. 

Esinejad ja teemad

Kristjan Eljand, STACC: Kuidas panna andmed ettevõtte kasuks tööle?

Selgitame välja, kuivõrd kvaliteetsed ja informatiivsed on teie ettevõttes tekkivad andmed ning kuidas nende peal rakendada masinõpet, et efektiivistada erinevaid äriprotsesse.

Ingrid Joost, Tallinna Tehnikaülikool/ Tallinna Tehnikakõrgkool: Kuidas alustada tööstuse digitaliseerimisega?

Tutvustame, mida tähendab tööstuse digitaliseerimine, millist sisendit see nõuab ning millised sammud ja mis järjekorras tuleb selles protsessis läbida.

Tõnu Leemet, Eesti Maaülikool: Digitaalne tootmine

Tutvustame Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis pakutavaid teenuseid tootmisettevõtetele. Fookuses on projekteerimine, prototüüpide valmistamine, kvaliteedikontroll ja pöördprojekteerimine.

Anne Jääger, Tartu Ülikool: DIHTartu – Eesti tööstuse digitaliseerimist toetav digiinnovatsioonikeskus

Näitame, kuidas TÜ arvutiteaduse instituut kaardistab osana arendatavast EL digiinnovatsioonikeskuste võrgustikust Eesti ettevõtete vajadusi nende tegevuste digitaliseerimisel ja ehitab üles vastavaid tugiteenuseid ja koostöövõrgustikku.

Kadri-Liis Kusmin, Tallinna Ülikool: Inimkapital 4.0

Tööstus 4.0 ja digitaliseerimise keskseks inimfaktorit puudutavaks küsimuseks on üha kiiremini muutuvad nõuded töötajate pädevustele. Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut arendab ühtset pädevusplatvormi, et edendada haridusasutuste ja ettevõtete ning eelkõige tööjõu enda pädevustealast koostööd.

Kristo Vaher, Tallinna Tehnikakõrgkool: 4.0 masin- ja robotsüsteemi ehitamine praktikas

Räägime Tallinna Tehnikakõrgkoolis loodavast Tööstus 4.0 õppelaborist, kus ehitame autonoomselt töötavat tootmissüsteemi, mis sisaldab enamikke 4.0 teemakohaseid elemente. Laboris käsitletavateks teemadeks on: 3D printimine, liikurrobot, koostöörobot, automaatne intralogistika, MES, ERP, RFID tehnoloogia, ESL tehnoloogia.

Siim Kinnas, ADAPTER: Koostöövõrgustiku ADAPTER tutvustus

Näitame, kuidas ühe kontaktpunkti kaudu saab ettevõte juurdepääsu enam kui 3500 teadlase ja inseneri teadmistele ja oskustele. 

Kristiina Niilits ja Hannes Päll, EAS: Digitaliseerimine, EASi toetused ja teenused

Tutvustame innovatsiooni- ja arendusosakut ning lühidalt plaane ettevõtjatele pakutavate digiauditite osas.

Seminarist osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud! 

Registreerumine Adapteri kodulehel.