07.09.2020

AI4Cities: Tallinn osaleb kliimaneutraalsuse saavutamist toetavate nutikate lahenduste projektis

Euroopa Liidu rahastusprogrammi Horizon 2020 raames viiakse läbi tehisintellektiga seotud nutikatele lahendustele suunatud projekt AI4Cities.

AI4Cities on ellu kutsutud eesmärgiga kiirendada liikuvuse ja energeetika valdkonnas erinevate tarkade lahenduste abil kliimaneutraalsuseni jõudmist Euroopa linnades. Tallinna linn osaleb projektis ühe partnerina, koordineerides üleeuroopalise liikuvusvaldkonna hanke läbiviimise protsessi.

 Projekti raames toimub 23. septembril häkaton, kus partnerlinnade esindajad tutvustavad linnade vajadusi ja ootusi kliimaneutraalsuseni jõudmise kontekstis. Tegemist saab olema avaliku- ja erasektori dialoogiga, mille eesmärk on leida nupukaid tehisintellekti komponenti hõlmavaid lahendusi liikuvuse parendamiseks. Häkatoni mentorsessioonidel osalevad välisprojektide kompetentsikeskusest projektijuht Mart Brauer ja Transpordiameti ekspert Grigori Parfjonov.

 Projekti järgmises etapis töötatakse välja tooteprototüübid, millele järgneb nende testimine reaalelulistes situatsioonides. Projekt lõpeb toodete kommertsialiseerimisega ja nende kasutusõiguse andmisega partnerlinnadele. Kui kõik kulgeb ootuspäraselt, on kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050 juba mõne sammu võrra lähemal.

 AI4Cities on kolmeaastane EL rahastusprojekt, mis toob kokku juhtivad tehisintellektide lahendusi pakkuvad ettevõtted ja kuus Euroopa regiooni. Lisaks Tallinnale osalevad projektis Helsingi, Stavanger, Kopenhaagen, Amsterdam ja Pariis.

 Täpsemalt loe projektist siit -> https://industryhack.com/ai4cities-bootcamp/

 AI.PNGAi4cities_bottom.PNG

Uudise rubriigid: