11.03.2015

ASEM-il keskendutakse keskkonnakaitsele

Tallinna linnapea Edgar Savisaar esines Bangkokis toimuval Aasia-Euroopa (ASEM) linnapeade ja kuberneride tippkohtumise ettekandega, milles tutvustas Tallinna tasuta ühistransporti ja nutikaid e-lahendusi.

Linnapea julgustas transpordi- ja keskkonnakaitsele keskendunud paneelis osalenud auditooriumi: „Linnaelanike paremaks teenimiseks peavad poliitikud võtma vastu julgeid otsuseid. Meie Tallinnas tegime seda ja kutsume teid kõiki meie eeskuju järgima.“

Lisaks tasuta ühistranspordile rääkis linnapea ka mobiilsest parkimislahendusest, innovaatilisest linnaplaneerimisest ja keskkonnakaitse olulisusest. „Sujuva ja tasuta ühistranspordi arendamisega väheneb autode kasutamine ning see aitab suuresti kaasa keskkonnakaitsele,“ rõhutas Savisaar.

Paneeli moderaator, Lissaboni abilinnapea Fernando Medina märkis Tallinna linnapea etteastet kommenteerides, et see oli väga inspireeriv ja avas lisaks ühistranspordi tehnoloogilistele aspektidele ka selle sotsiaalse külje.

Rohelise mõtteviisi juurutamisest suurlinnades rääkis Jaapani Fukuoka prefektuuri kuberner Seitaro Hattori. Viie miljonilise elanikuga piirkonnas pööratakse erilist tähelepanu taastuvenergia tootmisele ning keskkonnasõbralike tootmisettevõtete arendamisele. Eeskätt arendatakse vesinikul põhineva kütuse tootmist, mis võimaldab tunduvalt vähendada keskkonna saastumist, võrreldes fossiilsete kütuste kasutamisega. Fukuoka prefektuur on maailma suurim vesinikkütusel põhinev piirkond, kus 150 kütuseelementi on paigaldatud kodumajapidamistesse. Selle tulemusena on viie aastaga vähenenud CO2-e eraldumine 292 tonni võrra.

Rotterdami linnapea Ahmed Aboutaleb pööras oma ettekandes tähelepanu suurlinnade võimekusele vähendada modernsete keskkonnasäästlike lahendustega katastroofilisi kliimamuutusi. „Erilist kaitset vajavad veekogud, alles hiljuti oli Bangkok hädas üleujutustega, aga sarnaste õnnetuste vastu tuleb valmis olla ka Euroopa linnades, ka Rotterdamis. Selleks on kasulik vahendada õnnetusjuhtumite alaseid teadmisi ja kogemusi ning tegeleda läbimõeldud katastroofide ennetusstrateegiatega.

Berliini aselinnapea Dilek Kolat rõhutas oma ettekandes linnade kasvamist nii Aasias kui Euroopas ning sellega seonduvalt administratiivselt üha uute ja mahukamate teenuste pakkumise vajadust. Samuti pööras ta tähelepanu eri rahvuste ja rasside lõimumisele ja eri kultuuride paremale üksteisemõistmisele.

Tai pealinnas toimuv kolmepäevane Aasia ja Euroopa koostööfoorum (ASEM) keskendub põhiosas transpordi- ja turismijuhtimisele, keskkonnakaitse korraldamisele, kultuurilisele mitmekesisusele ning kriisiolukordade ennetamisele. Liikmesriikide valitsusjuhid, riigipead ja Euroopa Liidu kõrged ametnikud kujundavad ning võtavad foorumil vastu ühise seisukoha EL-Aasia majanduskoostöö tulevikusuundadest.