15.04.2019

AVATUD USTE PÄEVAD 15.-30. aprill 2019

Kutsume Teid 15.-30. aprillini 2019 Suur-Pae Lasteaia AVATUD USTE PÄEVALE. Ootame Teid 15.-30. aprillini 2019 avatud uste päevale. Rõõmustage oma last ja leidke natuke aega, et tutvuda kaunitel kevadpäevadel lasteaia erinevate tegevustega!

Lugupeetud Suur-Pae Lasteaia lapsevanemad ja külalised!

Kutsume Teid 15.-30. aprillini 2019 Suur-Pae Lasteaia AVATUD USTE PÄEVALE. 

Ootame Teid 15.-30. aprillini 2019 avatud uste päevale. Rõõmustage oma last ja leidke natuke aega, et tutvuda kaunitel kevadpäevadel lasteaia erinevate tegevustega!

2019 aasta avatud uste päevade kõige huvitavamat sündmused:

08.04.2019 kell 15.10 - 11. aiarühm „Mesimummud“ (osaline keelekümblus, 5-6. a lapsed), eesti keele õpetaja Tiina Kannike, Lahtine tegevus teemal „Tervis ja tervislik toitumine“. Eesmärk: Laps õpib tundma tervislikke ja ebatervislikke toiduaineid, nimetab neid ja püüab moodustada lühilauseid. Oskab loendada 10 piires. Õpib mõisteid otse, taha, paremale, vasakule. Laps tunneb rõõmu laulmisest.

10.04.2019 kell 13.15 - NUTIKUU: õpetaja Elena Pashchenko viib Tallinna õpetajatele läbi vene keeles kursuse "Matatalab". Õpetajad õpivad programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse. Õpetajad saavad programmeerida robotit joonistama erinevaid graafilisi elemente, saavad komponeerida oma lemmikmuusikat või luua midagi täitsa uut.

15.04.2019 kell 09.40-10.10 - 4. aiarühm „Tähekesed“ (osaline keelekümblus, 4-5. a lapsed) ja eesti keele õpetaja Valentina Shevina - Kõne ja keel: laste etendus "Hunt ja seitse kitsetalle" (eesti keeles). Eesmärk: Lapsed osalevad lavastusmängus ja kasutavad päheõpitud fraase eesti keeles, saavad eestikeelsest jutust aru ja tegutsevad vastavalt lavastuse sisule.

15.04.2019 kell 8.50-9.10 - 10. aiarühm „Vesikiilid“ (4-5. a lapsed), eesti keele õpetaja  Oona Meel. Lahtine eesti keele tegevus „Ilmastik ja kevad“. Eesmärk: Laps vaatab, kuulab ja kordab, õpib ütlema uusi sõnu ja seostama neid väljaspool olevaga. Tajub ka vastandsõnade tähendust (nt soe/külm, pime/valge, öö/päev).​

16.04.2019 kell 9.30-10.15 - 7. aiarühm „Jänkukesed“ (5-6. a lapsed). HTM pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ eesti keele õpetaja Alina Korotkova. Lahtine eesti keele tegevus teemal „Riided“. Eesmärk: Lapsed mõistavad õpitud küsimusi, tunnevad ära õpitud sõnad ja väljendid ning mõistavad neid. Lapsed nimetavad pildil kujutatud esemeid, nende värve ning ütlevad kuhu see ese läheb (püksid panen jalga jne).

17.04.2019 kell 8.50-9.20 - 5. rühm „Mõmmikud“ (3-4. a lapsed) venekeelne õpetaja Irina Rodionova ja HTM projekti eesti keele õpetaja Riina Kase. Lahtine integreeritud tegevus teemal ,,Kevadlilled“ (vene ja eesti keeles). Eesmärk: Lapsed märkavad looduses toimuvaid muutuseid, oskavad nimetada kevadlilli: tulp, nartsiss, sinilill, võilill. Oskavad hoolitseda taimede eest (ära talla, ära rebi).

18.04.2019 kell 10.00-10.20 - 8. rühm (osaline keelekümblus, 6-7. a lapsed) Veera Radionova, Natalia Demidenko. Kõne ja keel: laste etendus „Jussikese seitse sõpra” (eesti keeles) - muusikasaalis. Eesmärk: Lapsed osalevad lavastusmängus jõukohase päheõpitud tekstiga, julgevad esineda eakaaslaste ees.

18.04.2019 kell 10.15-10.35 - 1. rühm ÖÖKULLID (1.5-3. a lapsed) õpetajad Natalija Bulskaja, Tatjana Motšernak. Lõimitud vabaõhuüritused (mina ja keskkond, kõne arendamine, kunst) „Otsime kevade märke“. Eesmärk: Lapse teab ja nimetab kevadele iseloomulikke loodusnähtusi. Oskab suhelda: suhtleb mitte ainult žestide ja näoilmetega, vaid ka räägib. Kasutab kõnes 2-4 sõnast koosnevaid lauseid. Suudab nimetada kevadele iseloomulikke loodusnähtusi (vihm, päike). Oskab nimetada 1-2 puu (kask, kuusk) ja rohttaime nimesid. Oskab nimetada mõnda putukat.

22.04.2019 kell 9.00- 9.40 Tegevuste vaatlus kõikides lasteaia rühmades.

22.04.2019 kell 9.40 -10.25 - Tegevuste vaatlus muusikasaalis. Kõne ja keel: lasteetendus "UUS AIBOLIT" (muinasjutt «Айболит на новый лад») (vene ja eesti keeles). Eesmärk: Laps teab, mis on terve eluviis. Laps soovib hoolitseda oma tervise eest. Laps osaleb lavastusmängus ja kasutab päheõpitud fraase eesti keeles, saab eestikeelsest jutust aru ja tegutseb vastavalt lavastuse sisule. Laps teab eestikeelset laulu. 7. aiarühm „Jänkukesed“ (5-6. a lapsed), Natalja Kütt, Jekaterina Gavriltšenko ja HTM projekti eesti keele õpetaja Alina Korotkova.

22.04.2019 kell 10.25-11.20 Tutvumine lasteaiaga - ringkäik ja vestlus uute lastevanematega muusikasaalis.

23.04.2019 kell 9.30-10.00 - 10. aiarühm „Vesikiilid“ (4-5. a lapsed) Õpetajad  Tatiana Pronina, Valentina Mozzuhhina, Oona Meel - Erinevad tegevused "Oleshia ja Maiasmokk"/"Олeжка ja Сладкоежка" (Tervis ja heaolu, «Kiusamisest vaba lasteaed”, suhtlemine) (vene ja eesti keeles). Eesmärk: Laps teab, et tervis sõltub õigest toitumisest (toit ei pea olema mitte ainult maitsev, vaid ka kasulik). Head suhted teiste inimestega (hoolitseb enda ja teiste eest). Lapsed loevad neli salmi eesti keeles.

23.04.2019 kell 9.30-10.30 - Õpetaja Elena Pashchenko viib läbi 6-7. a lastele robootikavõistluse "MatataLab, Dash&Dot ja Bee-Bot haridusrobotid kutsuvad külla – mängi, avasta ja õpi!“ (vene keeles). Meeskonnas lahendavad lapsed matemaatika ülesandeid kasutades roboteid MatataLab, Dash&Dot ja Bee-Bot. Lapsed orienteeruvad paberil, loendavad 10 piires, tunnevad numbrimärke ja tähti, veerivad kokku 1–2 silbilisi sõnu. Võistlus toimub nelja lasteaia (Tallinna Suur-Pae Lasteaed, Tallinna Kihnu Lasteaed, Tallinna Liikuri Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Kirsike) meeskondade vahel (4 meeskonda, meeskonnas on neli last ja 1 õpetaja). 

23.04.2019 kell 9.00-10.00 - 9. aiarühm „Vikerkaar“ (6-7. a lapsed). Õpetaja Marina Viks, Veronika Pitjem-Kotšetkov ja eestikeelne õpetaja Olga Boris (HTM pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“). Lahtine integreeritud tegevus teemal "Metsakool" (vene ja eesti keeles). Eesmärk: Laps saab esmase ettekujutuse koolielust, õppetegevusest, õpilase ja õpetaja rollist, suhtub kooli hästi. Väljendab end loominguliselt.  Oskab planeerida ja teha koostööd teiste lastega. Orienteerub kahe- ja kolmemõõtmelises ruumis, omab lihtsaid programmeerimistehnikaid, mida kasutatakse Blue-Bot ja Ozobot robatite juhtimisel. Laps kasutab õpitud sõnu esemete, tegevuste ja omaduste nimetamiseks. Laps koostab lihtlauseid. Laps reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldustele.

24.04.2019 kell 9.00-9.40 6. aiarühm „Liblikad“ (6-7. a lapsed) õpetaja Irina Patškovskaja, Svetlana Pahhareva, HTM projekti eesti keele õpetaja Olga Kolessova. Lahtine integreeritud tegevus teemal „Imeline reis mööda Eestit“/"Путешествие по Эстонии" (vene ja eesti keeles). Laps oskab oma tegevust planeerida, suudab keskenduda. Laps teab Eesti mälestusmärke ja linnade nimesid. Laps oskab Dash robotit programmeerida. Laps saab aru esitatud küsimustest. Ta osaleb aktiivselt tunnis ja tunneb ära õpitud sõnu ja väljendeid. Oskab ja julgeb ise esitada lihtsamaid küsimusi. Laps teab, et ta elab Eestis. Oskab nimetada Eesti sümboleid. Teab sõnu: Eesti, Eestimaa, Eesti lipp, pääsuke, rukkilill, räim, euro, ma elan Eestis. Oskab programmeerida ja kasutada robateid. 

24.04.2019 kell 9.45-10.05 - 12. rühm „Lepatriinud“ (3-4. a lapsed) Õpetajad Elena Pashchenko, Jelena Järv, Olga Nedobežkina. Integreeritud avatud tegevused muinasjutu "Uus naeris" järgi (keel ja kõne, matemaatika, liikumine, robootika ja  programmeerimise põhitõed). Etendus "Uus naeris" (vene ja eesti keeles). Eesmärk: Laps räägib õigesti, oskab ennast selgelt väljendada. Hoogustada laste teatritegevust, arendada nende tunde- ja mõttemaailma, suhtlemis- ja väljendusoskust, kõnet ning esinemisjulgust. Lapsed osalevad lavastusmängus ja kasutavad päheõpitud fraase eesti keeles, saavad eestikeelsest jutust aru ja tegutsevad vastavalt lavastuse sisule.

24.04.2019 kell 16.45-17.15 Spordiklubi NORD balleti tantsuring kutsub lapsevanemaid avatud tundi muusikasaalis.

25.04.2019 kell 9.45-10.05 - LAK-õpe KUU: 11. aiarühm „Mesimummud“ (osaline keelekümblus, 5-6. a lapsed), eesti keele õpetaja Tiina Kannike. Integreeritud tegevused (kõne ja keel, eesti keel kui teine keele, mina ja keskkond): Laste etendus „Muinasjutt valgest pullikesest” (eesti keeles). Eesmärk: Lapsed osalevad lavastusmängus jõukohase päheõpitud tekstiga, saavad aru õpitud sõnadest, julgevad esineda eakaaslaste ees.

26.04.2019 kell 9.15-10.00 8. rühm „Jänkukesed“ (6.-7. a lapsed), osalise keelekümblusrühma eesti keele õpetaja Veera Radionova ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele metoodikakeskus kutsub: osalise keelekümblusrühma lahtine tegevus „Kevadkoristus robotitega”(eesti keeles). Eesmärk: Laps mõistab inimese mõju keskkonnale ja selle tagajärgi, oskab prügi sorteerida ja selgitada oma tegevust eesti keeles. Teab miks on vaja jäätmeid koguda ja sorteerida. Laps programmeerib Dash ja Ozobot robotit prügi sorteerima.

29.04.2019 kell 9.30-9.50 -12. rühm „Lepatriinud“ (3.-4. a lapsed) eesti keele õpetaja Olga Nedobežkina. Lahtine tegevus teemal „Meie koduloomad“ (eesti keel kui teine keel, mina ja keskkond, robootika). Eesmärk: Laps teab ja tunneb koduloomi. Laps teab ja täidab mängureegleid. Laps tunneb geomeetrilisi kujundeid (ruut, ring, kolmnurk), paneb kokku puslesid ja ütleb milline koduloom tuleb välja. Lapsel areneb tähelepanu, mälu, mõtlemine ja koosmängimise oskus.

30.04.2019 kell 9.00-9.40 - 11. aiarühm „Mesimummud“ (5.-6.a lapsed), õpetaja Erika Sokk, liikumisõpetaja Alina Vähesoo. Spordivõistlus koos vanematega "Mängime koos!". Eesmärk: Laps on füüsiliselt aktiivne, talle meeldivad liikumismängud, ta arvestab teistega, järgib mängu reegleid, oskab juhtida Sphero robotit. Lastele meeldib mängida koos eakaaslastega ja vanematega. 

30.04.2019 kell 10.00-10.20 - 3. sõimerühm “Jaaniussikesed” (2.-3. a lapsed).  Õpetajad Valentina Tazatkina ja Svetlana Bahtinova. Erinevad tegevused õues (mina ja keskkond, kõne areng, liikumine) „Aias“. Eesmärk: Laps teab, et taimed kasvavad seemnetest, juurviljad kasvavad peenras ja puuviljad puu otsas. Laps tunneb huvi taimede istutamise vastu, suhtub säästlikult ja hoolivalt taimedesse. Oskavad nimetada kolme liiki taimi. Jälgivad reelgeid.

TERE TULEMAST!

Uudise rubriigid: