20.10.2015

Aas: Tallinn tagab ühistranspordi kõigile

Linnades on kaasav mobiilsus vajalik linnaelu sektorite edukaks toimimiseks, töökohtade loomiseks ja kaasava tööturu rajamiseks ning see mängib võtmerolli elanikele ja ärile atraktiivse keskkonna loomisel, tõdes täna EUROCITIES liikuvusfoorumi ekspertidele tasuta ühistranspordi rakendamise kogemust tutvustanud Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Aas nentis, et linnaelanikkonna kasvuga seoses seisavad Euroopa suurlinnad väljakutse ees, kuidas tagada efektiivselt toimiv mobiilsus füüsiliselt limiteeritud taristuvõimekuse tingimustes. Samal ajal muutuvad ka linnaelanike ootused pidevalt, neid mõjutavad toimuvad uuendused, mis puudutavad madala süsinikutasemega ja tõhusate sõidukite tehnoloogiaid ning mobiilsuse juhtimise arengut. 

„Mobiilsus on keskseks teguriks elukvaliteedi parandamisel, võimaldades inimestel pääseda tööle, osaleda ühiskondlikus elus ning sisustada vaba aega,“ märkis Aas. „Tallinn tegeleb mobiilsuse kõige erinevamate aspektidega nagu kaasav maakasutuse planeerimine, taskukohasus, ühiskondlik töö, kättesaadavus erivajadustega inimestele, aktiivne ja tervislik vananemine ja uustulnukate integreerimine.“ 

Taavi Aasa sõnul Tallinna uustulnukad orienteeruvad hõlpsasti, nad avastavad linna ning sidestuvad kergesti neile vajalike paikade ning teenustega. „Esmamulje üks tähtsamaid faktoreid on, kui sõbralik ning ligipääsetav linn on. Kui miski on algusest peale hõlpsasti ligipääsetav ja kasutajasõbralik, on tõenäoline, et inimene jätkab selle kasutamist,“ ütles Aas. „Tallinn peab kindlustama, et jätkusuutlik mobiilsus, mida ta pakub, on saabujatele sobilik, olgu nende tuleku eesmärgiks äri, puhkus või elamaasumine Eesti pealinna.“ 

EUROCITIES liikuvusfoorumi väliseksperdid rõhutasid, et taskukohane linnatransport on oluliseks faktoriks nii majanduses kui sotsiaalses heaolus. See tähendab, et ka madala sissetulekuga inimene omab ligipääsu töökohale, tervishoiule, tarbekaupadele, haridusele ning sotsiaalsetele tegevustele. „Mittetaskukohane transport jätab haavatavad grupid nendest võimalustest ilma ning suurendab vaesumist,“ ütles Hollandi Utrechi linnaarendaja Mark Degenkamp. „Aastal 2005 tehti umbes 37% linnareisidest maailmas jala või jalgrattaga – need on kaks põhilist mittemotoriseeritud transpordiviisi, mis on ühtlasi ka odavaimad. Võrdse kättesaadavuse pakkumine eeldab integreeritud lähenemist linnamobiilsusele.“ 

19.-21. oktoobrini Tallinnas toimuva EUROCITIES liikuvusfoorumi peaeesmärk on paremini mõista kaasavast linnamobiilsusest johtuvaid trende, väljakutseid ja vajadusi ning seda, kuidas ekspertide töö mobiilsuse foorumil saaks kaasa aidata nimetatud aspektide tõhusamal adresseerimisel tulevikus.