16.03.2016

Taavi Aas: Vaja on rohkem koostööd kõikidel tasanditel

Oleme olukorras, kus keskvõimu tasandil ei ole võimalik kõiki kodanike jaoks olulisi teenuseid pakkuda, samas kohalikul omavalitsusel puuduvad piisavad vahendid nende teenuste pakkumise finantseerimiseks, tõdes linnapea ülesannetes Tallinna abilinnapea, Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.

Aas lisas, et vaatamata Eesti väiksusele on ka regionaalne lõhe märkimisväärselt suur. „Kuidas peaks kohalik omavalitsus muutuvas maailmas toime tulema?“ küsis Aas Linnade ja Valdade Päevade avakõnes. „Jüri Raidlat tsiteerides - „Vananeva ja  kahaneva elanikkonnaga ja paigal tammuva majandusega riigis ei saa olla fundamentaalsemat ülesannet kui riigireformi elluviimine. (Postimees, 8. veebruar 2016).  Ühe osana riigireformist saame vaadata kohalike omavalitsuste ühinemisprogrammi käivitumist.“

Aas nentis, et haldusreformi seaduse eelnõu on valitsus küll heaks kiitnud, kuid kahjuks ei käsitle see omavalitsuste ja riigi funktsioonide jaotust ning jätab lahendamata ka omavalitsuste rahastamise süsteemi muutmise teema.

„Me räägime küll omavalitsustest muutuvas maailmas, kuid üks asi - omavalitsuste rahastamine – on püsinud muutumatuna,“ ütles Aas, meenutades, et 2009. aastal tehtud nn. ajutine kriisikärbe, on kohalike omavalitsuste jaoks jäänud alaliseks.

Taavi Aas tõdes, et haldusreformi kontseptsiooni dokumendis tehtud ettepanekud omavalitsuste autonoomiat oluliselt ei suurendaks ja rõhutas, et edukaks haldusreformiks on esmalt vaja lahendada halduskorralduse sisulised probleemid – tuleb täpsemalt fikseerida omavalitsuste funktsioonid ning lisaks kaardi ümberjoonistamisele mõelda ka sellele, kuidas mõjutab reformi läbiviimine tavakodanikku.

„Eesmärgiks peaks olema, et reformide tuules ei kannataks kodanikele pakutavate teenuste kvaliteet,“ rõhutas Aas.

Linnade Liidu juhi Taavi Aasa sõnul on võimalik regionaalset tasakaalustamatust parandada parema ja miks mitte tasuta ühistransporditeenuse pakkumisega. „Tallinna linnal on ette näidata enam kui kolme aasta pikkune positiivne kogemus,“ rõhutas Aas. „Ühistransporditeenuse kättesaadavamaks muutmisega anname me oma panuse keskkonnaprobleemide lahendamisele. Hästi funktsioneeriv ühistransport võimaldab paindlikumalt valida nii töö- kui elukoha asukohta.

Lisaks tasuta ühistranspordile on Tallinna poolt tulnud veel teinegi algatus, milleks on Ühistupanga loomine. Positiivse signaalina tooks välja Regioonide Komitee seisukoha kaasata Euroopa Investeerimiskava raames töökohtade loomisel ja majanduse taaselustamisel rohkem kohalikke omavalitsusi tugipankade loomisse.“

Kohalikud omavalitsused ootavad riigi poolt vastust oma ettepanekutele ning suuremat konstruktiivsust eelarveläbirääkimistel, rõhutas Aas. „Pelgalt haldusterritoriaalsest reformist ei ole kasu kui endiselt jääb lahendamata omavalitsuste ja keskvõimu vaheline konflikt.“

16.-17. märtsil 2016 toimuvad Tallinnas Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses 12. Linnade ja Valdade Päevad - kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus. Kahel päeval toimuv mess-konverents on omandanud olulise koha omavalitsuste kõigi tavapäraste tegemiste kõrval. Seekord on põhiteemaks „Kohalik omavalitsus muutuvas maailmas.