21.09.2016

Aas: Vastutavad poliitikud, mitte ametnikud

Tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil andis abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas ülevaate linnavalitsuse ametnikele esitatud ja esitatavatest kahtlustustest, rõhutades sealhulgas, et kahtlustuse esitamine ei ole käsitletav isiku süüditunnistamisena.

Taavi Aasa sõnul on linnavalitsuse ametnikud saanud või saamas kahtlustuse tegevusega, mis on seotud 2013. aastal tehtud teavitustegevusega. „Neid ametnikke on ühtekokku kümmekond, ent kuna meie arusaamise järgi on tegemist kriminaalmenetlusega seotud teabega, siis laieneb sellele juurdepääsupiirang. Seda teavet saaksid avalikustada uurimisasutus, prokuratuur või kahtlustatav ise,“ täpsustas Aas. „On äärmiselt kahetsusväärne, et linna ametnikud on jäänud nüüd nende hammasrataste vahele, sest ametnikud teevad oma tööd vastavalt oma ametijuhendile, juhindudes oma tegevuses Tallinna ja riigi õigusaktidest ning linna põhimäärusest. Ent siinkohal rõhutan veelkord, et vastutust kannavad poliitikud, mitte ametnikud.“

Aasa sõnul on Tallinna 2013. aasta teavitustööd tehtud avalikest huvidest lähtudes omavalitsuse tegevuse avalikkuse põhimõttest. „Eesmärk on olnud anda teavet linna tegevuse kohta ning nende korraldamisega tegelema pidanud teenistujad ei ole kunagi lähtunud tahtest ega eesmärgist korraldada poliitikutele valimisreklaami,“ rõhutas Aas.

Aasa sõnul on märgiline tähendus 2015. aasta algul Riigikontrolli tehtud auditil „Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades“, kus leiti, et praegused seadused tuleb üle vaadata, selleks et nii omavalitsustel kui ka riigiasutustel oleks lihtsam tuvastada, milline teavitus on keelatud, milline mitte. Ühtlasi pidas Riigikontroll toona vajalikuks, et Riigikogu jätkaks reklaami ja erakondade rahastamist käsitlevate seaduste ülevaatamist ning analüüsima peaks võimalusi lisada seadustesse keelatud reklaami tunnuste kohta reeglid.

Aas märkis, et kohaliku omavalitsuse üks aluspõhimõtetest on tegevuse avalikkus. „Teatavasti hästi korraldatud teavitustegevus aitab tugevdada võimu suhet kohaliku elanikuga ning soodustab teadliku ja tegusa kogukonna kujunemist. Seega on kohalik omavalitsus õigustatud ja kohustatud andma elanikele teavet oma ülesannete, eesmärkide, teenuste ning tulemuste kohta ja võib omal äranägemisel tutvustada omavalitsust atraktiivse elu- ja ettevõtluspaigana,“ rääkis Aas.