06.06.2018

Aas: ootame Sorainenilt ka infot võimalike rikkumiste kohta

Tallinna linnapea Taavi Aas moodustas linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühma, mida asub nõustama advokaadibüroo Sorainen, kes peab võimalike rikkumiste ilmnemisele teavitama Tallinna linna ja politseid.

Strateegia koostamise välisnõustajaks kaasati Advokaadibüroo Sorainen majandus- ja korruptsioonikuritegude ennetamise meeskond, mida juhib vandeadvokaat Norman Aas, pikaaegne riigi peaprokurör ja endine justiitsministeeriumi kantsler.

Linnapea Taavi Aasa sõnul kaasati advokaadibüroo Sorainen selleks, et juristid vaataksid üle need protseduurid, mis linnas juba olemas on ning teeksid ka oma ettepanekud võimalike muudatuste kohta, et korruptsioonijuhtumeid ennetada või siis kiiremini avastada.

„Lepingut advokaadibürooga valmistatakse praegu, ette ja loodame selle juba peagi allkirjastada. Juba on töösse rakendatud ka vihjetelefon, mille kaudu saab võimalikest korruptsioonijuhtumitest teavitada linna sisekontrolöri börood. Tänaseks on vihjetelefonile helistatud ligi 30-l korral, siiamaani on tegu olnud küll pigem nii öelda kontrollkõnedega, aga on olnud ka mõned teavitused, millega sisekontrolöri büroo juba tegeleb“, ütles Taavi Aas.

Advokaadibüroo Soraineni Eesti kontori majanduskuritegude alase nõustamise õigusvaldkonna juht ja vandeadvokaat Norman Aas märkis, et nende bürool on olemas kokkupuuteid ja kogemusi nii era- kui ka avalikust sektorist, et ennetada võimalikke korruptsioonijuhtumeid ning selles probleemis nõu anda.

„Antud koostöö puhul on hea, et selle initsiatiivi on võtnud linn, nüüd on oluline, et osapooled sellega ka kaasa tuleksid,“ märkis Aas. „Meie roll on hinnata, kuidas terviksüsteem toimib, kas või kus on nõrgad kohad, võimalikud riskikohad, kas on selliseid ametiüksusi, kus võivad need ohud olla suuremad ning vaadata üle ka konkreetsed juhtumid. Seega on meie eesmärgiks välja töötada süsteem, mis aitab selliseid probleeme ennetada ja vältida ning aidata linnal seda süsteemi rakendada.“

Soraineni vandeadvokaat Carri Ginter lisas, et osapooltel on ka kokkulepe, et juhul, kui peaks ilmnema mingi tõsisem probleem või kahtlus, siis võib advokaadibüroo pöörduda ka vastavate organite poole.

Linnasekretär Toomas Sepa juhitavasse töörühma kuuluvad linna sisekontrolli spetsialistid ning linna ettevõtlusameti, hankekeskuse ja ettevõtlusameti esindajad. Töörühma ülesandeks on koostada korruptsioonivastase strateegia kavand ning esitada see linnavalitsusele hiljemalt selle aasta detsembri alguseks. Vajadusel on töörühmal õigus kaasata erinevate valdkondade asjatundjaid.