05.10.2017

Aasta Noor õpetaja 2017 nominent Mari-Liis Kullamäe

Tallinna Kihnu Lasteaia Aasta Noor õpetaja 2017 nominent Mari-Liis Kullamäe on hinnatud meeskonnakaaslane nii oma rühmas kui kogu lasteaia tasandil. Teda armastavad lapsed ja vanemad, sest ta on alati positiivse suhtumisega lastesse ja ümbritsevasse, on loonud rühmas lapsesõbraliku, salliva ja positiivse mikrokliima. Õpetaja on rühma kujunduses maksimaalselt rakendanud laste töid. On loonud omanäoliste nimetuse ja kujundusega mängu- ning tegevuskeskused, kus lastel on võimalik ise luua, katsetada ja uurida.

Pilvekildude rühma õpetaja Mari-Liis on kaasav ja abistav meeskonnakaaslane uute töötajate toetamisel ja sisse elamisel. Jagab oma väärtuslikke kogemusi kolleegidega ja õpib neilt. Väljendub see igapäevategevustes, millesse ta on järjepidevalt kaasanud meeskonnakaaslasi- õpetaja assistenti ja õpetaja abi.  Kõik tegevused toimivad meeskonnas tegutsemisena, õpetaja on loonud meeskonnakaaslastele erinevaid  võimalusi laste gruppide juhtimisel ja juhendamisel. Mari- Liisi iseloomustab lapsest lähtuvate põhimõtetete väärtustamine ja nende rakendamine igapäevatöös, millest oluline osa on suhtlusel. Need praktilised kogemused on väärt jagamist meeskonnakaaslastega.  Tema enda soovil  on ta alates 2017/18 õppeaastast määratud kogemusteta õpetaja mentoriks, et teineteise toetamise käigus saada uusi kogemusi õppija ja õpetajana.

Mari-Liis on rakendanud nii oma rühma kui ka lasteaia tasandil huvitavaid ja põnevaid ideid ruumide dekoreerimisel. Ta on loov, originaalne ning lisaks vastutuse võtmisele igapäevatöös, on ta teinud mitmeid lisatöid: on olnud mitmeid aastaid eestvedajaks kuuse ülespanekul lasteaia saalis,  kujundanud 2016 aasta lasteaeda esindava lapsepärase ja meeleoluka jõulukaardi, on ise loonud mitmeid huvitavaid õuesõppe materjale ja mänge, mis on kõigile kasutamiseks lasteaia metoodilises kabinetis ning leidnud meeskonnakaaslaste poolt sooja vastuvõtu.

Mari-Liis on läbinud kutseaasta õpetaja tugiprogrammi. Kutseprogrammis omandatud teadmised on aidanud tal edukalt toime tulla ühe õpetaja süsteemis tegutseva õpetajana, ta on õppinud kohanema muutustega ning väärtustama õppimist ja enesearendamist.  Mari-Liis väärtustab meeskonnatööd-  tema kõrval on assistendi rollist välja kasvanud õpetaja. Mari-Liis on olnud sel teekonnal oma meeskonnakaaslasele heaks eeskujuks, motivaatoriks ja toetajaks. On rühma õppe- ja kasvatustegevustes edukalt rakendanud IKT- vahendeid. 2016/17 õppeaastast on Mari-Liisi kaasatud personali värbamiskomisjoni töösse. Alates 2017/18 õppeaastast on Mari-Liis lasteia pedagoogide poolt valitud õpetajate esindajaks lasteaia hoolekogus. Mari-Liisi erinevates tegevustes on väljendunud eestvedamiser ja juhtimise oskused.

Tunnustame Sind Mari-Liis Kullamäe suurepärase töö eest laste ja vanematega.

Tallinna Kihnu Lasteaia juhtkond