02.09.2021

Aasta lasteaiaõpetaja 2021

Lasteaed Ojake osales konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“

Lasteaia Ojake pere siiralt õnnitleb 10.rühma õpetajat Kristi Tarassov, kes sai tiitli „Aasta lasteaiaõpetaja“.
Kristi on toetav ja avatud olekuga, ta innukalt õpetab eesti keelt, kasutades selleks digivahendeid. Ta töötab edukalt HM pilootprojekti raames ja tema tegevustes on alati lapsekeskne ja huvitav. Kristi on kaasaegne ja pühendunud õpetaja ning järjepidev. Oma positiivse olekuga kuulab, mõistab, suunab ja tunnustab lapsi, märkab nende tugevusi ja arendamist vajavaid külgi ning inspireerib neid.