02.10.2017

Aasta õppeasutuse juhi tiitlile on nomineeritud kaks Tallinna haridusjuhti

7. oktoobril tunnustab Haridus- ja Teadusministeerium aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ haridustöötajaid, kes on teistele oma tööga eeskujuks. Aasta õppeasutuse juhi tiitlile on nomineeritud kaks haridusjuhti Tallinnast: Riina Läll ja Veiko Rohunurm.

Riina Läll juhib Tallinna Kelmiküla Lasteaeda. Ta on end näidanud aktiivse, innovaatilise, uuendusmeelse, koostöövalmis ja avatud suhtlemisega juhina, kes inspireerib nii kolleege, lapsevanemaid kui ka koostööpartnerid.

Tänu tema eestvedamisele on Kelmiküla lasteaial partnereid nii Eestis kui ka välisriikides. Lasteaial on sõpruslasteaedu Norras Lillehammeris ja Oslos, nendega on osaletud ühisprojektis „Loodus kunstis ja kunst looduses“ ning korraldatud õpetajate vahetusi.

Riina Läll on seadnud esiplaanile lapse heaolu, õpihimu toetamise ja tervise. Ta tegeleb pidevalt õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamise ning lasteaia pideva arendamisega, sh tervisedenduse, IKT, väärtuskasvatuse ja muu osas. Pidevalt on lasteaias parendatud toitlustust, näiteks ühineti linna mahetoiduprojektiga ja anti välja oma kokaraamat „Kelmiküla köök“. Kelmiküla lasteaias on loodud paindlikud võimalused lõunase puhketunni sisustamiseks lastele, kes ei vaja und. Riina on seda mõtteviisi propageerinud ka ülelinnaliselt ning tutvustanud võimalusi laste päeva sisukamaks muutmiseks. Peale selle osaleb ta heategevuses ja leiab alati põnevaid lahendusi, mida tutvustab julgelt teistelegi.

Riina on järjepidev ja usub, et kui miski on hästi, siis kindlasti on võimalik teha seda veel paremini. Lasteaias on rakendunud mentorlus igal tasandil. Parimaid õppureid märgatakse ja tunnustatakse regulaarselt. Suurt tähelepanu on ta pööranud kogemuste vahetamisele ja parimatelt õppimisele. Lasteaia tegevust on aktiivselt tutvustatud konverentsidel ja õppepäevadel nii linna kui ka vabariigi tasemel. Oma kogemusi jagatakse noortele juhtidele ja õppijatele.

Riina Läll on Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse tegus liige ja kuulub linna tasandil alushariduse valdkonna arendamisega seotud töögruppidesse. Ta leiab alati võimaluse saada oma positiivsetele mõtetele ja ideedele toetust ning need ellu viia.

Veiko Rohunurm on Tallinna Südalinna Kooli direktor. Kogu direktoriks olemise vältel on ta teinud läbi erakordselt suure arengu, koolitades mitte ainult oma õpetajaid ja personali, vaid ka iseennast. Tema edasipüüdlik, töökas ja arukas suhtumine koolijuhi ametisse on endisest kesise mainega Liivalaia gümnaasiumist kujundanud tänapäevase ning arvestatavalt uuendusmeelse kooli Tallinna haridusmaastikul – Tallinna Südalinna Kooli.

Kooli üheks tugevuseks on saanud digiõppe rakendamine: õpe tahvelarvutite abil, digiõppe päevad koduarvuti taga ja atraktiivne tulevikuklass, kus on tahvelarvutid, interaktiivne tahvel, teler ning 3D-printer.

Tähtsaks peetakse koolis koolikiusamise ennetamist. Koolikogukonda ühendavad koolivormi elemendid ja loodud on tunnirahuklass. Rahvusvahelise projekti „Safe and active schoolday“ aktiivsed tegevused sisustavad põnevalt ja kasulikult pikki vahetunde. Koridoridesse on rajatud põrandamängud, kus õpilased saavad kasutada nii robootikaradu, mängida mälumängu kui ka lihtsalt keksukastides hüpata. Tegutsevad kümned huviringid, mille seast paistab silma Scrabble’i ring, mille liikmed on juba mitu aastat Eesti meistrid.

Kool teeb ohtralt koostööd nii ümbruskonna lasteaedade, kodumaiste kõrgkoolide kui ka välismaiste kolleegidega – sõpruskoolid on Lätis ja Tšehhis –, samuti lapsevanematega: toimuvad matkad ning kontserdid, pere- ja spordipäevad. Tihe on olnud koostöö õpitegevust toetavate partneritega nagu Mektory, HITSA, Vaata Maailma SA, Nutilabor, Korvpalliliit jne. Kool korraldab iga-aastast Euroopa keeltepäeva veebiviktoriini ja Tallinna päeva veebiviktoriini, aitab korraldada Tallinna koolinoorte spordimälumängu „Bumerang“ ning on alustanud projektiga „Sport kooli“.

Südalinna kooli ettevõtmised ja õpetajad on saanud tunnustust linna tasandil, näiteks „Parim personaliprojekt haridusasutuses“ (2014), „Innovaatiline tegu“ (2015) ja „Hea õpikeskkonnaga kool“ (2015). Peaaegu igal aastal saab mõnes „Eestimaa õpib ja tänab“ kategoorias pärjatud mõni Südalinna kooli õpetaja.

Kolmas nominent konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ on Lii Jairus (Tapa Lasteaed Vikerkaar).

Fotol vasakult paremale: Riina Läll, Veiko Rohunurm, Lii Jarius.

Vt lisaks Kõikide kategooriate tutvustused ERR Novaatoris (toimetaja: Merit Maarits)

Allikas ja fotod: Haridus- ja Teadusministeerium

Uudise rubriigid: