21.11.2016

Loitsu lasteaed valis "Aasta tegija 2016"

"Aasta tegijaks 2016" osutus Jekaterina Gritsevskaja

7. nov- 14. nov. 2016, toimus  Loitsu lasteaias "Aasta tegija 2016" valimine. Konkursil oli võimalus osaleda kõikidel töötajatel. Igale töötajale jagati sedel, kuhu tuli kirja panna ühe inimese nimi, kes vastaks "Aasta tegija" kriteeriumitele. Kriteeriumid olid eelenevalt koostatud arendustöörühma poolt. 

"Aasta tegija 2016"  hääletuse tulemusena sai kõige enam hääli direktor Jekaterina Gritsevskaja. 

Direktori töö tulemusena on paranenud viimasel õppeaastal asutuses nii laste mängu- ja õppekeskkond kui ka töötajate töökeskkond. Välja võib tuua järgmist:

Õuemänguväljakul on uued mänguvahendid. Sõimerühma mänguala on turvalisem, ehitatud on treppidele piirdeaiad. Lasteaias on võimaluste piires tehtud remont õppealajuhataja kabinetis, fuajees, rühmaruumide magamistubades koostöös lastevanematega. Samuti on uuenenud rühmades mööbel ja mänguasjad. Kõikides rühmades on õpetajatel võimalus kasutada töövahendina arvutit. Enamus õpetajad said tagasi täiskoormuse. Tööle on võetud logopeed, kellele on loodud tingimused tööks oma kabinetis. 

Seoses uue arengukava koostamisega on direktoril plaanis veel enam jätkata positiivsete võimaluste loomist nii õppe- ja kasvatustöös kui ka lasteaia füüsilise keskkonna parendamiseks.