06.03.2019

Abiks õpetajale laste ettevõtlikkuse arendamisel

Ettevõtlikkust on vaja igal inimesel, kes tahab oma unistusi ellu viia.

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlik inimene oskab võimalusi ära tunda ja suudab mõtteid tegudeks muuta. (Koolielu.ee)

Siit leiab kasulikku infot õpetaja, kes on pühendunud laste ettevõtlikkuse arendamisele.

Ettevõtlikkus.ee

  • Leia partner (ettevõtete ja organisatsioonide kontaktid, kes on valmis koostööks koolidega)
  • algatus „Tööle kaasa!“: juhendid koolile ja ettevõttele algatuses osalemiseks, registreerimine

Koolide ja ettevõtete koostöövõimalused (miks.ee)  

Ettevõtte külastuse abimaterjal (Innove Rajaleidja)

Külalisõpetajate kaasamise juhised (algatus „Tagasi kooli“)

Ettevõtlus- ja karjääriõpetuse õppematerjalid 3. ja 4. kooliastmele (Junior Achievement Eesti)

Digitaalne õppevahend ettevõtluse tutvustamiseks (Junior Achievement Eesti)

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ (ettevõtlike koolide edulood ja materjalid)

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu – ettevõtlusõppe läbiviimise metoodika ja materjalid ning head praktikad kõigile haridustasemetele ja liikidele

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik (avaldatud Edu ja Tegu kodulehel)

Kontaktide nimekiri: Liisi Hansen (Eesti Kaubandus- Tööstuskoda)

Fotol: Nutika inseneri päev Tallinna 21. Koolis (allikas: Tallinna 21. Kool)

City: Tallinn
Diarist: Leini Jürisaar (Tallinn Education Department)
Title: 
Information for the teacher to develop children's entrepreneurship
Entry number: 4
Date: 06.03.2019  

ON BOARD_PNG.pngURBACT.JPGEL logo.jpg

  

Uudise rubriigid: