14.10.2020

Abipaki sooviavalduse aeg pikenes

Nõmme linnaosavalitsus pikendas nädal võrra üksi elava pensionäri abipaki sooviavalduse esitamise tähtaega. Avaldusi saab esitada 23. oktoobrini.

Nõmmel saavad üksi elavad pensionärid esmakordselt sel sügisel linnaosavalitsuselt esmavajalike toodetega abipaki, milles on nii lühema kui pikema säilivusajaga toiduainetega.

Abipakiga toetab linnaosavalitsus Nõmme vanaduspensionäre, kes vastavad üksi elava pensionäri seaduses toodud tingimustele ehk eakaid, kelle kuusissetulek on väiksem kui 582 eurot ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi oma kodus Nõmme linnaosas.

Kui Te vastate seaduses üksi elava pensionärile esitatavatele tingimustele ja vajate abipakki, siis palun helistage Nõmme linnaosa valitsuse infotelefonil 645 7333. Sooviavalduse oma nime, aadressi ja telefoniga võib saata ka e-kirjaga aadressile valdeku@tallinnlv.ee . Nimekiri koostatakse 5.-23. oktoobril teadaandnutest. Võtame teiega peale teie andmete kontrolli ühendust, et täpsustada abipaki kättesaamise aega. Abipakid tuuakse teile koju kätte oktoobrikuu jooksul.

Abipaki saamiseks peab:

  • teie rahvastikuregistrijärgne elukoht asuma Nõmmel;
  • olema ainukene registreeritud elanik oma kodus (korteris/majas);
  •  olema vanaduspensionär ning teie kuusissetulek on väiksem kui 582 eurot.

Uudise rubriigid: