12.10.2021

Abipakk üksi elavatele pensionäridele

Nõmme linnaosa valitsus jagab üksi elavatele pensionäridele, kelle kuusissetulek on väiksem kui 582 eurot, esmavajalike toodetega abipakke. Abipaki taotleja peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
1) tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Nõmme linnaosa
2) ta elab rahvastikuregistri järgi üksi
3) tema vanaduspension on 582 eurot või vähem
Kõigil pensionäridel, kes vastavad eelpool nimetatud kriteeriumitele ja vajavad abipakki, palume end registreerida Nõmme linnaosa valitsuse infotelefonil 645 7333. Sooviavalduse oma nime, aadressi ja telefoniga võib saata ka e-kirjaga aadressile valdeku@tallinnlv.ee. Nimekiri soovi avaldanutest koostatakse 11.–31. oktoobrini.
Abipakke väljastatakse alates 15. novembrist Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalis (Valdeku 13). Abipaki kättesaamiseks palume esitada isikut tõendav dokument.
Võimalike arusaamatuste vältimiseks märgime, et tegemist on ühekordse aktsiooniga, mitte igakuise toetusega.

Uudise rubriigid: