06.02.2020

Abiturientidele

Hea abiturient!

Oled gümnaasiumi lõpetamas ning ellu astumas. Lähiaastatel tuleb Sul minna ka ajateenistusse ning sellega seonduv tasub juba praegu enese jaoks läbi mõelda, et kutse arstlikku komisjoni ja ajateenistusse ei tuleks ootamatult.

 1.      Kõik Eesti kodanikest mehed vanuses 17-27 on kutsealused ning ajateenistuse läbimine selles vanuses on kohustuslik, kui ei ole teenistust välistavaid asjaolusid, nt ei ole terviseseisund selleks sobiv. Vabatahtlikult saavad ajateenistusse asuda ka naised.

2.      Ajateenistuses tasub ära käia kohe peale gümnaasiumi, sest siis ei ole veel kohustusi laenuandjate, kõrgkooli, tööandja vms ees. Teenistusse asumiseks võta esimesel võimalusel Kaitseressursside Ametiga ise ühendust (vt p 7 kontaktid).

3.      Suvel asutakse ajateenistusse 13.-15. juulil, kuid enne on vaja läbida arstlik komisjon, kus hinnatakse Sinu tervise sobivust ajateenistuseks. Mida suve poole, seda vähem on võimalust teenistuskoha valikul ise kaasa rääkida, sest väeosad täituvad kiiresti.

4.      Kui tahad enne teenistusse asumist astuda kõrgkooli ning soovid ajapikendust, siis pead pärast sisse saamist meile ajapikenduse taotluse esitama. Selle esitamise tähtajad on:

a.       Eesti kõrgkooli puhul (v. a arsti, õenduse ning Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve erialad) on taotluse esitamise tähtaeg keskhariduse omandamise aasta 15. september. Taotluses pead valima aasta, millal soovid ajateenistusse asuda. Pead arvestama, et ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates (võid valida ka kõrgkooli astumise aasta – nii saad ajateenistuskohustuse täita õpinguid katkestamata, enne õpingute alustamist), kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saad 23-aastaseks.

b.      Välisriigi kõrgkooli puhul tuleb taotlus esitada keskhariduse omandamise aastal 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

c.       Arsti või õenduse erialal või Sisekaitseakadeemias politsei, piirivalve või pääste kõrgharidusõppes, võid ajapikendust taotleda 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

Väliõpingute puhul lisa taotlusele kõrgkooli tõend immatrikuleerimise ja õpingute kestuse kohta. Põhjalikult saad õpingutega seotud ajapikenduste kohta lugeda meie kodulehelt www.kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/korgharidus-ja-ajateenistus/, seal on info ka arstliku komisjoni ja eesseisva ajateenistuse kohta.

5.      Kui Sul kõrgkooli astumine ebaõnnestub, siis pead minema ajateenistusse järgmise aasta jaanuaris või juulis.

6.      Sügisel asutakse ajateenistusse 12.-14. oktoobrini, kuid sellesse kutsesse saame üldjuhul paigutada vaid need kutsealused, kes on kõrgkooli sisse saanud ja võtavad kohe akadeemilise puhkuse ajateenistuse läbimiseks.

7.      Kaitseressursside Ametiga saad ühendust võtta näiteks kaitseväeteenistuse veebi kaitsevaeteenistus.ee kaudu, kus saad valida enesele sobiva arstliku komisjoni koha ja aja. Kui kaitseväeteenistuse veebi kasutamine mingil põhjusel Sulle ei sobi, siis võta meiega ühendust messenger’i kaudu m.me/kaitseressurssideamet, leia meid Facebook’ist www.facebook.com/kaitseressurssideamet või kirjuta info@kra.ee või helista 800 2525 (tasuta infoliin). Ülevaatlikult saad info kätte meie kodulehelt www.kra.ee.

 Kui Sul tekkis täiendavaid küsimusi, siis võta meiega ühendust!

 Gümnaasiumi lõpuspurdiks edu soovides

 Kaitseressursside Amet