19.11.2020

Aita valida Arte Gümnaasiumi kuu klassijuhatajat!

Tallinna Haridusameti tunnustuskonkursi eesmärk on märgata ja tunnustada klassijuhatajat, kelle tegevus oma klassi õppijate individuaalse ja sotsiaalse arengu toetaja ning klassikultuuri loojana väärib esiletõstmist ja jagamist. Esitajad: kogu koolipere.

Arte hea klassijuhataja

… on vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne

… annab nõu ja on toeks

… märkab ja innustab õpilast

… klassil on meie-tunne

… korraldab klassile üritusi

… annab toimuva kohta infot

Anna enda hääl!