26.01.2018

Alanud aasta tõi pealinna kooliõpetajatele parema palga

Tänavu jaanuarist tõusevad Tallinna kooliõpetajate palga alammäär 9,5 % ehk seniselt 1050 eurolt 1150 euroni ning koolijuhtide palk keskmiselt 9%.

Vastavalt kokkuleppele on 1. jaanuarist klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja, kutseõpetaja ning üldhariduskooli pedagoogi töötasu alammäär 1150 eurot kuus

Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust: kuni 350 õpilasega 1675 eurot; 351–700 õpilast 1860 eurot; 701–900 õpilast 2045 eurot; üle 900 õpilase 2230 eurot.

Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku põhikooli, Laagna lasteaia-põhikooli, Tondi põhikooli, Lasnamäe põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus. Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori  töötasu alammäär on 2230 eurot kuus. 

Eile (25.01.18) toimunud palgaläbirääkimistel osalesid Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula, hariduskorralduse osakonna juhata Marika Pettai, eelarve osakonna juhataja Nele Matsutsa, Tallinna alusharidusjuhtide ühenduse esindaja Silvi Suur, Tallinna koolijuhtide ühenduse esindaja Raino Liblik, Tallinna koolmeistrite nõukoja esindaja Imbi Viisma, Tallinna õpetajate ametiühingu esimees Annemai Annijerv ja EHL juhatuse liige Karin Klemmer. 

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev tänab kõiki läbirääkimistel osalenuid konstruktiivse koostöö eest ning loodab, et peagi saavad lahendatud ka need küsimused, mis ei ole veel lahendust leidnud. Abilinnapea märkis, et teiste linna eelarvest palka saavate haridustöötajate ehk lasteaia ning huvikoolide juhtide, pedagoogide ja õpetajate abide osas läbirääkimised veel jätkuvad. „Ent kindlasti ei jää ka see kokkulepe saavutamata, meie ettepanek on korrigeerida need samas mahus alates uuest õppeaastast,“ nentis Belobrovtsev. 

Üldhariduskoolide, huvikoolide ja kutseõppeasutuse pedagoogide palgad kasvasid viimati möödunud aasta 1. septembrist, mil töötasu alammäär tõusis 1050 euroni. 

Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku igal aastal. Lasteaiaõpetajate palgad võrdsustati kooliõpetajate palkadega esmakordselt 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud siiani. 

Uudise rubriigid: