05.01.2018

Alanud on ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtt

Tallinna Ettevõtlusamet avab ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtu. Taotlusi võib esitada järgmistele toetusmeetmetele:

•             messitoetus
•             praktikajuhendaja toetus
•             uute töökohtade loomise toetus

Taotlemise korrad on kättesaadavad Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis ja Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/ettevotjale 

Praktikajuhendaja toetuse taotluste esitamise tähtajad on 1. juuni ja 30. november 2018.
Uute töökohtade loomise toetuse ja messitoetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlused palume esitada vastavalt kordadele Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu.

Lisainfo:
Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkt, Vabaduse väljak 7, Tallinn, tel 640 4219, 6404388