19.02.2015

Alates 1. märtsist saab Tallinnas esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks

Alates pühapäevast, 1. märtsist saavad lapsevanemad esitada eKooli kaudu taotlusi 2015. aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks. 2. märtsist saab Tallinna Haridusametile esitada taotlusi ka paberil.

Taotluse esitamine on oluline eelkõige perele, sest taotlusest selgub oluline teave kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendadeõppimine samas koolis.

Taotlusi saavad 15. märtsini 2015 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud.

Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka Tallinna Haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.

Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise järjekorrast – samaväärsed on kõik 1.-15. märtsini esitatud elektroonsed ja pabertaotlused. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele. Taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi.

Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korra kohaselt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed 1. veebruari 2015 seisuga.  

Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kirja teel lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. 

Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid. Kui seda pole tehtud, jääb määratud koolikoht vabaks ja seda võivad taotleda kõik soovijad.

Määratud koolikohast on vanemal on õigus ka loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta oma vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt rubriigist Esimesse klassi 2015

 

 

Uudise rubriigid: