10.05.2018

Alates 7.maist kuni 10.juunini 2018. aasta lasteaedade rahuloluküsitlus

7. mai-10. juuni 2018.a on avatud lasteaedade rahuloluküsitlused. Küsitlustes osalevad õpetajad, õpetajate abid ja lastevanemad. Küsitlusele on perioodil 7. mai kuni 10. juuni oodatud vastama kõik lastevanemad, kelle laps käib Eestis lasteaias.

Rahuloluküsitluste eesmärk on mitmekesistada alushariduse õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks lasteaedades.

Küsimustikule vastamine on anonüümne – küsitluse käigus ei koguta isikuandmeid, mistõttu ei ole ühegi vastaja vastuseid võimalik tema isikuga seostada ning üksiku lapsevanema vastuste kohta lasteaiale tagasisidet ei anta.

Enne vastamist loe kindlasti läbi juhised küsimustiku täitmiseks!

 Juhised küsimustiku täitjale

  • Rahuloluküsitluste eesmärk on mitmekesistada alushariduse õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks lasteaedades.
  • Küsimustikule vastates palume Sul mõelda oma lapsele. Kui Sul on mitu lasteaias käivat last, siis palume vastata korraga ainult ühe lapse kohta, täites küsimustikku ühe korra iga lapse kohta. Kui Sinu lapsed käivad ühes ja samas lasteaias ning kogemused on erinevate laste puhul samad, võid vastata ka ühe korra.
  • Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 20 minutit. Palume arvestada, et küsimustiku täitmiseks on ette nähtud maksimaalselt üks tund.
  • Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele.
  • Klõpsates lehe all servas nuppu „Järgmine“, avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb kohe ära vastata kõik küsimused, sest varasemale lehele hiljem tagasi minna ei saa. Vastamise lõpetamisel tuleb viimasel lehel vajutada nuppu „Kinnita“.
  • Ankeedi lõpus on avatud kastid, kus saad soovi korral mõnda küsimust või vastust täpsustada.
  • Analüüsitulemuste põhjal antakse kõikidele küsitluses osalenud lasteaedadele tagasisidet, mis on lasteaiapõhine ja esitatakse võrdluses riigi keskmisega. Tagasiside edastame lasteaedadele 2018. aasta augustis.
  • Küsimustik esitatakse Lime Survey internetipõhise küsitlusteenuse kaudu. Vastamise ajal peab arvuti olema pidevalt internetiga ühendatud.
  • Soovituslik on küsimustik täita järjest vahepeal vastamist katkestamata. Kui jätad küsimustiku liiga kauaks avatult seisma, võib hiljem jätkamisel probleeme tekkida (sessiooni aegumise korral tuleb küsitlus täita algusest peale).
  • Kui soovid siiski küsimustiku täitmise pooleli jätta ja hiljem vastamist jätkata, on selleks küsimustiku all vasakul nupp „Jätka hiljem“. Seejärel saad luua endale kasutaja ja parooli, mille abil saad pooliku ankeedi salvestada ja hiljem küsitlusele vastamist jätkata pooleli jäänud kohast