12.11.2015

Alates kolmandast lapsest vabastatakse vanemad lasteaia kohatasust

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kavatseb Tallinna linn tulevast aastast alates kolmandast lapsest vabastada lapsevanema osa tasumisest 100% ulatuses juhul, kui peres käib kolm või enam last Tallinna koolieelses munitsipaallasteasutuses.

Vanema osa 100%-lisest tasumisest vabastatakse juhul, kui peres käib kolm või enam last Tallinna koolieelses munitsipaallasteasutuses ning tingimusel, et vanema ja tema laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn.  

„Kui lasteaias käib kolm või enam last, siis lasteaia kohatasu vabastust saab kolmanda ja järgneva lapse eest,“ täpsustas Kõlvart. Selleks tuleb lapsevanemal esitada vastavasisuline avaldus lasteasutuse direktorile, kus on märgitud laste nimed ja nende isikukoodid.  

„Kuna järgmisel aastal on kavandatud ka lasteaia kohatasu suurenemine, siis näeb Tallinna linn oma eelarves ette täiendavad vahendid ka selleks, et toetada abivajavaid peresid,“ sõnas Kõlvart.

Nii saavad need vanemad, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% - taotleda kuni 80% ulatuses vanema osa maksmisel vabastust.

 

Allikas: Raepress

 

Uudise rubriigid: