20.12.2017

Algab konkurss „Tallinna linna lumemurdja“

Konkursi eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning liikumistingimuste tagamine talveperioodil.

21. detsembrist 2017 kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Konkursi läbiviimiseks moodustatakse korraldustoimkond, kes valib linnaosade valitsuste poolt esitatud kandidaatide seast eeskujulikuma majahoidja ning tunnustab kahte majahoidjat.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosade valitsused tutvuvad esitatud kandidaatide poolt hooldatavate puhastusaladega ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud kandidaat edastatakse korraldustoimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse parima majahoidja väljaselgitamiseks.

Konkursi tulemusena välja selgitatud eeskujulikumale majahoidjale omistatakse „Lumemurdja 2018“ tiitel, lisaks tunnustatakse kahte majahoidjat. Korraldustoimkond langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad Tallinna veebilehel 2018. aasta märtsis.

Konkursi korraldamiseks moodustatud toimkonna esimees on abilinnapea Kalle Klandorf ja liikmeteks Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja Ago Vill, Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet, Pirita linnaosa vanem Alina Tubli, linna avalike suhete direktor Ain Saarna ning abilinnapea nõunik Anu Aus.

 

Teadmiseks

  • 21. detsembrist 2017 kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud.
  • Kandidaadid iseennast esitada ei saa.
  • Mustamäelased saavad kandidaate esitada linnaosa valitsuse e-postil urmas.kopp@tallinnlv.ee
  • Korraldustoimkond avalikustab auhinna saajad Tallinna veebilehel 2018. aasta märtsis.