02.01.2019

Algab visioonivõistlus „Härjapea teekond“

Tallinn kuulutab välja üheetapilise avaliku visioonikonkursi, et leida läbiv käsitlus kunagise Härjapea jõe voolusängi tähistamiseks ja esiletoomiseks Tallinna linnaruumis.

Võistlus korraldatakse ideekontseptsiooni saamiseks ja jõe tähistamise printsiipides kokku leppimiseks, millest edaspidi: planeeringutes, eskiisides ja ehitusprojektides, mis Härjapea jõe voolusängiga kattuvad, lähtuda.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on Härjapea visioonikonkurss põnev võimalus otsida ja mõtestada Tallinna kui veelähedase linna identiteeti. Visioonikonkurss loob lisaväärtust eelkõige jalakäijatele ja jalgratturitele: võidutöö ettepanekuid järjekindlalt rakendades tekib tulevikus Härjapea-aineline kergliiklustee Juhkentali asumist mereni.

Härjapea – keskaegse Tallinna veerikkaim jõgi, mis  voolas Ülemiste järvest merre, kandis olulist rolli nii Tallinna arenemisel tööstuslinnaks, kui mitmete asumite, mida jõgi läbis, kujunemisloos. Härjapea kadus linnapildist järk-järgult: suurest tööstuskoormusest reostunud jõgi kanaliseeriti 1930.-1950. aastatel.

Täna on Härjapea kunagine vooluteekond linnapildis loetav vaid vihjamisi: näiteks Poolamäe pargi reljeefses maastikus ja Juhkentali vesiveski ning Sossi mäe tööstusansambli olemasolu näol, kuid tegemist on huvitava kihistusega Tallinna ajaloos, mis väärib selgemat esiletoomist.

Visioonivõistlus on avatud nii ruumierialade praktikutele kui ka tudengitele. Võistlus korraldatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt koostöös Juhkentali seltsi ja Eesti Arhitektide Liiduga.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 25.02.2019 kell 14.00.

Võistlustingimused: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Kaimasolevad-ideekonkursid-3