21.11.2017

Algas Päästeameti tuleohutuskampaania

Täna algas Päästeameti tuleohutuskampaania, mille fookuses on sel korral kortermajade elanikud. Kampaania eesmärgiks on, et igas kortermaja korteris oleks töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Kortermajas on tuleohutus terve maja ühine mure ja tuli ei tunne korteri piire.

Kortermaja on keeruline, omavahel tihedalt seotud organism, mille tervislik olukord sõltub kõikidest maja elanikest. Kummalisel kombel on kortermajade elanikud tihtipeale oma naabritega suhtlemisel tagasihoidlikumad kui eramajade elanikud, samas ollakse teineteisest palju enam sõltuvamad.

16.oktoobri seisuga on tules hukkunud 34 inimest, neist 15 kortermajades. Kortermajades on toimunud 253 tulekahju, neist 97 Tallinnas ja 55 Ida-Virumaal.

Üheks suurimaks ettevõtmiseks on kortermajadele korraldatud suitsuandurikampaania, mille raames kutsub päästeamet kortermaja elanike üles veenduma et nende majas on igas korteris olemas töökorras suitsuandur. Iga kortermaja elanikud valivad, kes on nende majas suitsuanduri kampaaniajuht, tegemist võib olla ühistu esimehe, liikmetega või lihtsalt aktiivse majaelanikuga. Kampaaniajuht külastab oma maja elanikke ja uurib, kas neil on töökorras suitsuandur. Vajadusel aitab anduri paigaldamisega või hankimisega. Kui kõik korterid on allkirjaga kinnitanud suitsuanduri olemasolu, saab ühistu auhinna, milleks on tulekustuti koos spetsiaalse kapi ja infotahvliga.

Auhinna saamiseks tuleb minna aadressile www.kodutuleohutuks.ee ja täita registreerimisvorm. Seejärel läheb registreerimisvorm juba piirkonna Päästekeskusesse. Päästeameti kingib kiirematele registreerinutele kokku 100 tulekustutit, mis on kingitus EV100 puhul, Päästeamet soovib, et need  tulekustutid muudaksid Eesti kodud tuleohutumaks ja paneks inimesed tuleohutusele mõtlema.