13.09.2021

Algas esimeste klasside laste ranitsatoetuse taotluste vastuvõtt

Alates 13. septembrist kuni 30. novembrini saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi esimeses klassis käivate laste ranitsatoetuse maksmiseks. Toetuse määr on 320 eurot ja see makstakse välja ühes osas.

Ranitsatoetuse taotlemiseks peavad nii laps kui ka vähemalt üks lapsevanem olema Tallinna elanikud vähemalt käesoleva kalendriaasta 1. jaanuarist ning laps on kantud ühe Tallinnas tegutseva kooli õpilaste nimekirja. Taotluse saab esitada lapsega samal aadressil elav vanem Tallinna iseteeninduskeskkonnas.

„Linn hakkas ranitsatoetust ühes osas välja maksma, sest just sügisel, kooliaasta alguses on lapsevanematel erinevaid väljaminekuid väga palju – ranitsad, koolitarbed, spordiriided jne. Seeläbi on ranitsatoetus just sel ajal suureks abiks, leevendades perede rahalist koormust. 320 euro suurune toetus makstakse korraga välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist,“ ütles abilinnapea Betina Beškina.

Alanud on ka taotluste vastuvõtt esimese haiguspäeva toetuse saamiseks, mida Tallinn maksab selleks, et haigestunud inimene saaks jääda koju juba esmaste haigustunnustega. Toetust on õigus saada füüsilisel isikul, kellele on kirjutatud välja esmane haigusleht ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2021, samuti tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu. Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist.

Taotlusi saab esitada Tallinna kodulehel e-teeninduses. Taotlus tuleb esitada 40 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui Eesti Haigekassa on pärast haiguslehe lõpetamist maksnud välja töövõimetushüvitise. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kuni 31. detsembrini 2021 kehtib ka riiklik abimeede, mil tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast. 

   

Uudise rubriigid: