16.08.2017

Algas kandidaatide registreerimiseks esitamine Tallinna Linnavolikogu valimisteks

Tallinna linna valimiskomisjon alustas kolmapäeval, 16. augustil linnavolikogu valimistel osaleda soovivate valimisliitude ja erakondade ning üksikkandidaatide kandideerimisdokumentide vastuvõttu.

Tallinna Linnavolikogusse on õigus kandideerida igal hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on 10. septembriks 2017 saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel asub käesoleva valimisaasta 1. augusti seisuga Tallinna linnas. Linnaosakogusse kandideerimisel peab kandidaadi rahvastikuregistrijärgne elukoht olema 1. augustil 2017 selles linnaosas, kus isik kavatseb linnaosakogusse kandideerida.

Tallinna valija valib 79-liikmelist volikogu kaheksas valimisringkonnas: valimisringkond nr 1 – Haabersti linnaosa; valimisringkond nr 2 – Kesklinna linnaosa; valimisringkond nr 3 – Kristiine linnaosa; valimisringkond nr 4 – Lasnamäe linnaosa; valimisringkond nr 5 – Mustamäe linnaosa; valimisringkond nr 6 – Nõmme linnaosa; valimisringkond nr 7 – Pirita linnaosa; valimisringkond nr 8 – Põhja-Tallinna linnaosa. Oma kandidatuuri saab üles seada ainult ühes valimisringkonnas, kandideerides valimisliidu või erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina.

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mille eesmärk on väljendada oma liikmete ja toetajaskonna poliitilisi huve kohaliku omavalitsuse tasandil. Valimisliit tuleb esitada Tallinna linna valimiskomisjonile registreerimiseks hiljemalt 31. augustil.

Kandideerimisdokumendid ja valimisliidu registreerimise dokumendid tuleb toimetada Tallinna linna valimiskomisjonile elektroonselt val@tallinnlv.ee või paberil aadressil Vabaduse väljak 7 (tuba 415).

Valimiskomisjon on avatud tööpäevadel kella 9–12 ja 13–16. Kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval, 5. septembril on valimiskomisjon avatud kella 9–12 ja 13–18.

Lisateave Tallinna linna valimiste veebilehel www.tallinn.ee/valimised ja Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.vvk.ee