26.02.2018

Algas registreerimine noortelaagrite juhatajate ja kasvatajate koolitustele

Avatud on registreerimine märtsis toimuvatele koolitustele noortelaagri kasvatajate ja juhatajate kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. Eesti- ja venekeelsed koolitused toimuvad märtsist maini ning korraldajaks on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on laagri juhatajate ja kasvatajate kvalifikatsiooni omandamine kindel märk sellest, et laste ja noortega töötavad inimesed oleksid oma ala professionaalid. „Kõik me soovime, et meie lastega töötaksid laagrites pädevad inimesed, kes on hästi koolitatud ning valdaksid laagritöö spetsiifikat. Koolitustega soovib linn tõsta laagrikasvatajate ja -juhatajate professionaalsust ning astuda seeläbi samme, et laagrites tegutseks aina rohkem vastava kvalifikatsiooniga inimesi. Soovitan lastevanematel enne lapse laagrisse registreerimist alati uurida, kas laagrit läbiviivatel spetsialistidel on kutsekvalifikatsiooni tunnistus olemas,“ märkis Belobrovtsev.

Koolituse läbinutele väljastatakse tõend, mis on kasutatav noortelaagri kasvataja või -juhataja kvalifikatsiooni tõendamisel. Noortelaagrite kasvatajate ja juhatajate koolitusel tulevad käsitlemisele teemad, mis puudutavad noorsootöö üldist korraldamist laagris, sh noorte arenguvajaduste ja võimete kaardistamist, mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamist ning noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse toetamiseks võimaluste loomist.

Juhatajate koolituses käsitletakse lisaks eelpool nimetatud kompetentsidele ka administreerimist ja juhtimist, näiteks, nagu töö organiseerimine, strateegiline planeerimine ja juhtimine, töö hindamine ning projektijuhtimine.

Kursuse kogumaht on 40 akadeemilist tundi ning see sisaldab 32-tunnist laagrikasvataja neljanda ja laagri juhataja osakutse kuuenda tasemele vastavat koolitust. Lisaks on kavas kaheksatunnine esmaabikoolitus.

Koolitused toimuvad Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ruumides aadressil Suur-Ameerika 35.

Kogu koolituse kava ja registreerimisinfo leiab http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/laagrite-koolitused-2018