19.02.2015

Algasid konkursid aasta tegusamatele õpilastele Tallinnas

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursid „Tallinna noor kultuuritegija 2015“, „Tallinna tegus õpilane 2015“ ja „Tallinna tegus sporditegelane 2015“. Kandidaate saab esitada 20. aprillini.

Konkursside eesmärgiks on tunnustada Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste loovat tegevust ja saavutusi ning tutvustada neid ka avalikkusele.

Konkurss „Tallinna tegus õpilane“ ootab osalema õppureid, kes oma tegutsemisega on suureks eeskujuks teistele, innustavad eakaaslasi, viivad ellu omaalgatuslikke ideid, korraldavad heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi ning on aktiivsed linnakodanikud.

„Tallinna noor kultuuritegija“ on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide aktiivsetele, loomingulistele ja kultuurihuvilistele õpilastele ning „Tallinna tegus sporditegelane“ spordivaldkonna eestvedajatele ning tervislike eluviiside propageerijaile.

Eelmistel aastatel on tunnustuse saajate hulgas olnud juba õpilasena avalikkusele tuntud Iris Vesik, Artjom Savitski, Janek Valgepea, Gerli Liinamäe, Kevin Korjus ning paljud teised tublid noored.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuse juhtkond, õpetajad, õpilasomavalitsus, kaasõpilased, hoolekogu või  lapsevanemad.

Vabas vormis taotluste esitamise tähtaeg on 20. aprill 2015.

Taotlused saata e-posti aadressile: urmas.sadam@tallinnlv.ee

 

Konkursi "Tallinna tegus õpilane 2015" statuut 

Konkursi "Tallinna noor kultuuritegija 2015" statuut

Konkursi "Tallinna tegus sporditegelane 2015" statuut

 

 

 

Uudise rubriigid: