11.04.2016

Algaval nädalal algab hooldusremont ka Telliskivi ja Rohu tänaval

Algaval nädalal (11.04-17.04) on teekatete remonttöid planeeritud jätkata Laagna teel, Narva mnt ja Peterburi teel ning Merivälja teel, Pirita teel, Telliskivi tn ja Rohu tänaval.

Esmajärjekorras, kuni 15. maini teostatakse hooldusremonttöid magistraalidel ning teedel ja tänavatel, kus liigub ühistransport. Tallinna linna tänavate teekatete freesimis- ja asfalteerimistöid teostab viis brigaadi. Lisaks teeb üks brigaad vanalinna sillutistöid ja üks brigaad remondib teepeenraid. Väiksemate ohtlike lagunemiste ja löökaukude remonttöid tehakse vastavalt järelvalve teehoiutööde avaldustele ja tellija nimekirjadele. 

Alates 1. aprillist, kui käivitus esimene suvist asfaltbetoonsegu tootev asfalditehas, on Tallinna Teede AS remontinud 11 000 ruutmeetrit asfaltkatet ning paigaldanud 1450 tonni asfaltbetoonsegu.