19.08.2019

Alustatakse Paldiski maantee kergliiklustee rajamisega

Talllinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse 21. augustil Paldiski mnt kergliiklustee rajamisega lõigus Õismäe tee I sissesõit kuni Järveotsa tee.

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et ehitustööde eesmärgiks on kergliiklejate eraldamine mootorsõidukitest ja seeläbi kergliikluse sujuvamaks, mugavamaks ja turvalisemaks muutmine. „Kergliiklustee on loogiliseks jätkuks ühendamaks omavahel Haabersti ristiku rekonstrueerimistööde ja Paldiski maantee betoontee rajamise mahus rajatud kergliiklusteid,“ lisas linnaosavanem.

Rajatava kergliiklustee lõigu pikkus on 1,2 kilomeetrit ning asfaltkatte laiuseks on 4 meetrit. Lõigule rajatakse kolm pinki, prügikasti ja rattahoidjaga varustatud puhkekohta. Kergliiklustee trassi valikul on lähtutud vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust ning perspektiivse Paldiski maantee 2+2 sõidurea laiendusega. Harku järve ääres paikneva Paldiski maantee ja Õismäe tee II sissesõidu ristmikule rajatakse kergliiklejate ohutuse tagamiseks graniitäärekividega ohutussaared.

Kergliiklusteele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumist hõlbustavad braikivid.

Kergliiklustee rajamise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Warren Teed OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 470 000 eurot. Kergliiklustee avatakse liiklusele oktoobrikuu lõpus.

Uudise rubriigid: