01.11.2018

Alustatakse Tallinna Läänemere Gümnaasiumile parkimiskohtade rajamisega

Esmaspäeval, 5. novembril alustatakse Läänemere Gümnaasiumi kõrvale parkimiskohtade ja ülekäigukoha rajamisega.

Tööde käigus rajatakse „Kose tee“ bussipeatuse juurde ohutussaarega reguleerimata ülekäigurada ning Tallinna Läänemere Gümnaasiumi teenindamiseks rajatakse Narva maanteele 11-kohaline betoonkivisillutisega parkimistasku. Ülekäigurajale rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse braikivid. Korrastatakse linnast väljuva suuna bussipeatuse ooteplatvorm ning rajatakse sademeveekanalisatsioon.

Tänavu on kavandatud sademeveekanalisatsiooni rajamine ja 2019. aastal jätkatakse teedeehituslike töödega.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on tegemist kauaoodatud ja tänuväärse remondiobjektiga, mille tulemusel muutub turvalisemaks õpilaste transport kooli ja koju ning pimedal ajal on Narva maanteed ületavad jalakäijad sõidukijuhtidele paremini nähtavad.

Parkimisala rajab Tallinna Kommunaalameti tellimusel Infraroad OÜ, projektdokumentatsiooni koostas AS K-Projekt. Ehitustööde lepinguline maksumus on 318 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31. mai 2019.

Ehitustööde ajal on liiklus Narva maantee ja Kose tee ristmiku piirkonnas piiratud, seetõttu tuleb järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Uudise rubriigid: