27.02.2019

Alustatakse Vabaõhukooli tee rekonstrueerimistööde II-etapiga

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 5. märtsil Vabaõhukooli tee Rahvakooli tee ja Hunditubaka tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega.

Tööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 5,5 meetri laiune kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning 2 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee. Tänava Metsakooli tee poolsesse otsa rajatakse 7-kohaline parkimistasku ning ohutussaarega ülekäigurada. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse brakivid. Liikluse rahustamiseks rajatakse tänavale künnised ja tõstetud tasapinnaga ristmikud.

Rekonstrueeritava tänavalõigu pikkus on 470 meetrit. Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 627 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on juuli 2019.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Uudise rubriigid: