26.09.2017

Alustatakse Vabaõhukooli tee rekonstrueerimistöödega

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ järgmisel nädalal Vabaõhukooli tee lõigus Kose tee – Rahvakooli tee rekonstrueerimistöödega.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Möldri sõnul on Vabaõhukooli tee rekonstrueerimistöid oodatud pikisilmi juba mitmeid aastaid, kuid hea meel on nüüd tõdeda, et saame ehitustöödega peatselt alustada. „Vabaõhukooli tee renoveerimine ning liiklusturvalisuse tõstmine on olnud hädavajalikud,“ sõnas Mölder.

Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde mahus korrastatakse 6,5 m laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatakse 2,0 m laiune kõnnitee ning rajatakse 16 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaas olevad kaevud. Rekonstrueerimisprojekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ ning ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,2 miljonit eurot.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel kanalisatsioonitorustik. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud ning ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele.

„Teetöödega kaasneb kohalike elanike jaoks veidi ebamugavusi, kuid usun, et tulemused kaaluvad hiljem selle üle,“ ütles Mölder. „Järgmisel  aastal on planeeritud alustada Vabaõhukooli tee teise etapi rekonstrueerimistöödega lõigus Rahvakooli teest Hunditubaka teeni.“

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!