21.06.2017

Alustatakse Vabaõhumuuseumi tee II etapi rekonstrueerimistöödega

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Nordecon AS alates 28. juunist Vabaõhumuuseumi tee (Paldiski mnt – Vabaõhumuuseumi tee 8) rekonstrueerimise II etapi ehitustöödega lõigus Mõisa tänav – Vabaõhumuuseumi tee 8.

Seoses I ja II etapi ehitustöödega suletakse tavaliikluseks Vabaõhumuuseumi tee lõigus Paldiski mnt – Vabaõhumuuseumi tee 8. Ümbersõit toimub Lõuka tn ja Rannamõisa tee kaudu.

Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimistööde mahus korrastatakse 6,5 m laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, 4 m laiune kergliiklustee ning rajatakse uus 48 parkimiskohaga parkla. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ning ülekäiguradadele eraldussaared. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaas olevad kaevud. Lisaks teostatakse tänaval asuvate puude hoolduslõikust ning istutatakse ka üle tuhande uue põõsasistiku. Rekonstrueerimistööd lõpetatakse enne uue õppeaasta algust.

Vabaõhumuuseumi tee (Paldiski mnt – Vabaõhumuuseumi tee 8) rekonstrueerimisprojekti koostas Teedeprojekt OÜ ning tööde lepinguline maksumus on ca 1,1 miljonit eurot.

 

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud ning ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele.

 

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!