25.06.2019

Alustati kahe suure teetööga

25. juunil alustati Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmikul rekonstrueerimistöödega ning Kloostrimetsa kergliiklustee ehitusega. Mõlemad ehitustööd tagavad ohutuma liiklemise.

Pärnamäe ja Muuga ristmiku rekonstrueerimise käigus rajatakse foorijuhitav ristmik, Muuga teele tehakse parempöördeks 160 m pikkune pöörderada ning vasakpöördeks 85 m pikkune pöörderada. Projekti kohaselt on reguleeritud ülekäigurada viidud 11 meetri kaugusele ristmikust ning jalgsi ja jalgrattaga liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse Muuga teele teeületuseks ohutussaar.

Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti tellimusel teostab ehitustöid AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on 554 800 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. september 2019.

Kloostrimetsas kergliiklustee ehitus

Kloostrimetsa kergliiklustee ehitusega rajatakse kaks asfaltkattega kergliiklustee lõiku kogupikkusega u 1,6 kilomeetrit. Põhilõigu moodustab 1,3 km pikkune Kloostrimetsa teega paralleelselt kulgev kergliiklustee lõik, mis ühendab Kloostrimetsa tee 29 ees ning Lükati tee ristmikul paiknevad kergliiklusteed.

Kergliiklustee trasside valikul lähtuti metsa all kulgevate jalgradade asukohtadest ning vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus. Tööde mahus rajatakse ka 0,3 km pikkune ühendustee uuest kergliiklusteest kuni Pirita Majandusgümnaasiumini, mis parendab oluliselt liiklusohutust. Kergliiklusteele paigaldatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Ristumisele sõiduteedega rajatakse autoliikluse rahustamiseks künnised.

Kergliiklustee rajamise projektdokumentatsiooni koostas TO Projekt OÜ. Ehitustöid teeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 307 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019.

Uudise rubriigid: