24.05.2021

Projektõppe veebinar Veerise Lasteaia ja Rannamõisa Lasteaia kogemusest "Amanda ja maailma" õppevahendi rakendamisest

17. - 24.05. toimus Veerise lasteaias ülemajane projekt "Amanda ja maailm" õppevahendi baasil.

2019/20 õppeaastal MTÜ Mondo eestvedamisel oli meil võimalus piloteerida uut maailmahariduslikku õppematerjali ja mis on nüüdseks ametlikult kaante vahele saanud.

Oleme võtnud eesmärgiks, et vähemalt kahel korral aastas kajastab iga rühm õppematerjali teemasid lastega õppetegevuses ja eeskätt läbi projektõppe.

Sel korral kajastasid rühmad järgmisi maailmahariduslikke teemasid:

 • Õiglane kaubandus - FAIRTRADE
 • Taaskasutus
 • Toit
 • Vaimne tervis
 • Kätepesu ja hügieen
 • Võrdõiguslikkus
 • Kultuuriline mitmekesisus
 • Keskkond
 • Vesi
 • Tervis
 • Haridus

Projekt lõppes ühise õuesõppepäevaga, kus võeti projekt kokku ning jagati tulemusi teiste rühmadega. 

Keskpäeval kogunesid õpetajad veebiseminari vahendusel kogemusi jagama Rannamõisa Lasteaiaga, kes on ühed "Amanda ja maailma" loojad ning kes on projektina tegelenud temaatikatega läbi kogu õppeaasta. Suur tänu neile selle eest!

Lepiti kokku edasistes plaanides kohtuda Mondo korraldataval "Amanda ja maailma" suveseminaril ning uuel õppeaastal teha ühiseid projekte.

GALERII