15.05.2017

Ametlik ehitusekspertiis kinnitab GAG-i õppehoone ehituse ohutust

Gustav Adolfi Gümnaasiumi Vana-Kalamaja 9 laienduse insenerosade ehitusprojekti kohta valmis ekspertiis, mille teostas OÜ Estkonsult. Ekspertiis kinnitab, et ehitusprojekti kohaselt püstitatav hoone on ekspluatatsioonis ohutu ja vastab kasutuseesmärgile.

„Väide, et Vana-Kalamaja 9 õppehoonele juurde ehitatav osa on rohkem kui 33% selle praegusest suurusest, ei vasta tõele. Vastavalt Ehitusseadusele ei ole eraldi detailplaneeringu koostamine selle hoone laiendamiseks kohustuslik,“ kinnitas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Oleme vajadusel valmis tellima täiendavaid ekspertiise, mis kinnitavad hoone konstruktsioonide vastupidavust, sest õpilaste ja õpetajate ohutus ja turvalisus on prioriteet. Ühtegi last ei saadeta õppima ohtlikkusse hoonesse.“

Tallinna Haridusametile OÜ Estkonsult poolt üle antud ekspertiisidokumendis on kirjas: Kokkuvõtteks võib tõdeda, et põhiprojekti mahus esitatud ehitusprojekt vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 97 17.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile” ja Eesti Vabariigi standardile EVS 811:2012. Hoone ehitusprojekt ning ehitusprojekti kohaselt püstitatav hoone on ekspluatatsioonis ohutu ja vastab kasutuseesmärgile. Tööjooniste järgi ehitatav hoone saab olema kasutamisel ohutu.

OÜ Estkonsult on 1990. aastast tegutsev inseneribüroo, kelle põhitegevusalad on ehituslik projekteerimine ja ehitusprojektide ekspertiis ning omanikujärelevalve. Ettevõtte 2016. aastal teostatud tööde hulka kuuluvad näiteks Eesti Telekomi uue büroohoone tööprojekt, Sõle spordikompleksi tööprojekt ning Terviseameti büroohoone tööprojekt.

„Tallinna linn on viimase  15 aasta jooksul renoveerinud igal aastal 2-7 koolihoonet, iga hoone renoveerimine on kestnud 7-12 kuud. Üheski renoveeritud koolis ei ole ehitustegevusest tingitud õnnetusi juhtunud, kõik koolid on renoveerimise ajal töötanud asenduspindadel ja ühegi kooli areng ei ole selle tulemusena seiskunud,“ ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. „Mitmed hästi toimivad koolid on juurde saanud uusi õppehooneid, samamoodi saab omale renoveeritud õppehoone ka GAG. On arusaamatu, miks püüab teatud grupp inimesi GAG-i arengut pidurdada ja kooli tegutsemisele vastu töötada, levitades valeinformatsiooni.“

Vana-Kalamaja 9 õppehoones on varasemalt erinevatel perioodidel õppinud 600-1000 last. Sügisel 2017 avatakse GAG-is kuus esimest klassi, neist viis piirkonna lastele ette nähtud klassi ning 1 ülelinnalise vastuvõtuga klass. Praegu õpib GAG-is 1188 õpilast, sügisel saab õpilaste arv olema 1265, neist 565 hakkavad õppima renoveeritavas Vana-Kalamaja 9 õppehoones. GAG-i vanemate klasside koosseisud seoses kooli laienemisega ei muutu, kõik senised õpilased jätkavad õpinguid koos endiste klassikaaslastega ning uusi vaheklasse ei moodustata. GAG-is töötab praegu 72 õpetajat, järgmisel õppeaastal lisandub kooliperre juba tänaseks välja valitud neli klassiõpetajat, loodusõpetuse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, matemaatika õpetaja, psühholoog ja eripedagoog.

GAG-i I ja II kooliastme Kalamajas asuva õppehoone renoveerimise ja kooli laiendamise osas on Tallinna linn oma otsuse langetanud, ehitustegevus käib kõiki seadusi järgides ning vastavalt osapoolte vahel sõlmitud lepingutele.

Tallinna Halduskohus kinnitas märtsi alguses oma määruses, et kooli pidamise ja tema tegevuse organiseerimise ning materiaalse tagamise põhilistes küsimustes on kehtiva seaduse kohaselt otsustav sõna kooli pidajal ehk käesoleval juhul Tallinna linnal. Kooli vilistlaskogu esindajatele ning ka koolis käivatele lastele ja nende vanematele ei ole seadusega antud õigust keelata kooli pidajal kooli reorganiseerimist lähtuvalt koolis kunagi õppinud inimeste arusaamadest kooli arenguteedest ja vajadustest või näiteks ehitada koolile uusi ja rekonstrueerida olemasolevaid hooneid.

Kahel korral on GAG-i laienemise vastaste huvigrupp pöördunud kohtusse, kuid mõlemal juhul lükkas Tallinna Halduskohus kaebused tagasi.

Avaldatud uudised samal teemal: 

Lisainformatsioon:

Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja
E-post: Andres.Pajula@tallinnlv.ee; tel: 6404590 

Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapea
E-post: Mihhail.Kolvart@tallinnlv.ee, tel: 6404104