21.04.2016

Amsterdamis kohtusid Euroopa pealinnade juhid

Amsterdamis täna toimuval Euroopa Liidu pealinnade linnapeade ja Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika voliniku Corina Cretu kohtumisel on üheks peateemaks pealinnade võimalused linnades keskkonna parandamiseks.

Õhusaaste vähendamiseks peavad pealinnad üksmeelselt oluliseks ühistranspordi arendamist ning jalakäijatele ja jalgratturitele eraldatud alade laiendamist. Üha rohkem pealinnu kavandab edukate Londoni, Stockholmi ja Valetta eeskujul saastemaksu sisseseadmist, piiramaks autode arvu kesklinnas. Ühtlasi suurendatakse rahalisi võimalusi alternatiivsete liikumisviiside edendamiseks.

Pealinnade juhtide kohtumisel Tallinna esindava linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa sõnul on oluline ka see, et pealinnades rakendatavaid rohelisi poliitikaid ei piiraks liikmesriikide valitsuste vastuseis ning et pealinnade edumeelsed keskkonnateadlikud rakendused saaksid tuge Euroopa Liidu poliitikatelt. 

Pealinnade juhtide tippkohtumise teine pool keskendus taskukohasele eluasemepoliitikale, migratsioonikriisile ning eriti Lääne-Euroopa pealinnu tabanud vägivaldse parem- ja islamiäärmusluse esilekerkimine.  

Linnapeade kohtumine toimub enne linnapoliitika eest vastutavate ministrite mitteformaalset kogunemist 30. mail, kus on kavas ELi linnade tegevuskava ehk nn Amsterdami pakti heakskiitmine.

„Euroopa linnade tegevuskava tosinast prioriteedist on Eesti pealinna jaoks kõige olulisemad liikuvuse ning taskukohase eluaseme teemad,“ ütles Aas. „Ühistranspordiga, jalgrattaga ning jalgsi liikumise võimaluste arendamine on põhiline linlaste elukeskkonna ja tervise parandamise viis, mida tuleb liikuvuse planeerimisel arvestada nii linnade, liikmesriikide valitsuste kui ka Euroopa Liidu tasandil.“

Aas rõhutas, et Tallinna tasuta ühistransport on eeskujuks Euroopa liikumisel taskukohaste piletihindade suunas.

„Linnade arengu ja heaolu tagamiseks tuleb tagada inimestele ka taskukohane eluase,“ lisas Aas. „Tallinna munitsipaalkorterite ehituse programm astub ühte jalga Euroopa pealinnade eluasemepoliitikaga, kuid erinevalt enamikust Euroopa riikidest Eesti valitsus taskukohase eluaseme rajamisse linnades ikka veel ei panusta.